מינהל קהילתי גנים

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א זומבה זהב
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א יוגה
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א יוגלאטיס
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א מדיטציה
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א פילאטיס
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א פלדנקרייז
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א צפיפות עצם א'
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א צפיפות עצם ד'
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א שיווי משקל
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ,א אנגלית מתחילים
התעמלות קרקע - תשפ"א ה. קרקע 5-א
התעמלות קרקע - תשפ"א ה.קרקע ב-ה
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות קרקע - תשפ"א ה.קרקע ו-י
טאקוונדו בית במשואה - תשפ"א טאקוונדו 5-א
טאקוונדו בית במשואה - תשפ"א טאקוונדו ב-ה
טאקוונדו בית במשואה - תשפ"א טאקוונדו נבחרת
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

טאקוונדו קרית מנחם - תשפ"א טאקוונדו 4-6
טאקוונדו קרית מנחם - תשפ"א טאקוונדו א-ג
טאקוונדו קרית מנחם - תשפ"א טאקוונדו ד-ו
כדורגל גבעת משואה - תשפ"א כדורגל א-ג
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל גבעת משואה - תשפ"א כדורגל ד-ו
כדורגל קרית מנחם - תשפ"א כדורגל א-ג
כדורגל קרית מנחם - תשפ"א כדורגל ד-ו
כדורסל גבעת משואה - תשפ"א בי"ס א-ב
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל גבעת משואה - תשפ"א בי"ס ג-ד
כדורסל קרית מנחם - תשפ"א בי"ס א-ב
כדורסל קרית מנחם - תשפ"א בי"ס ג-ד
כדורסל קרית מנחם - תשפ"א ליגה ד-ה
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל קרית מנחם - תשפ"א ליגה ה-ו
כדורסל קרית מנחם - תשפ"א ליגה ז
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 4-5 ג-ה
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 4-5 חמישי
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 4-5 שלישי
....... לפרטים
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 5-6 ג-ה
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 5-6 שלישי
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים 5-6,חמישי
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים א-ב,יום ג
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים א-ב,יום ה
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים ג-ד,חמישי
נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים ג-ד,שלישי
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה בגנים - תשפ"א בנים ה-ח,שלישי
נינג'ה בגנים - תשפ"אבנים א-ב,יוםג-ה
נינג'ה בגנים - תשפ"אבנים ג-דיום ג-ה
נינג'ה בגנים - תשפ"אבנים ה-ח ,חמישי
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה בגנים - תשפ"אבנים ה-חיום ג-ה
פילאטיס - תשפ"א פילאטיס
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי חברה וקהילה

ריצת ניווט - תשפ"א ריצת ניווט
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ריקוד ומחול

הורה ירושלים - תשפ"א היפ הופ ב-ג
הורה ירושלים - תשפ"א היפ הופ ד-ו
הורה ירושלים - תשפ"א עתודה צעירה
הורה ירושלים - תשפ"א צעדים ראשונים
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי ריקוד ומחול

היפ - פופ - תשפ"א היפהופ א-ג
היפ - פופ - תשפ"א היפהופ ד-ו
זומבה - תשפ"א זומבה א-ג
זומבה - תשפ"א זומבה ד-ו
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי למידה

גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א אנגלית מתקדמים
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א כתיבה יוצרת
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א ציור
גיל השלישי - בית במשואה - תשפ"א צרפתית מתחילים
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי למידה

נגרות - תשפ"א נגרות א-ג
נגרות - תשפ"א נגרות ד-ו
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

חוגי טכנולוגיה - מחשבה טובה - תשפ"א אליפות הייטקיד
חוגי טכנולוגיה - מחשבה טובה - תשפ"א הייטקיד א-ב
חוגי טכנולוגיה - מחשבה טובה - תשפ"א מייקאיט ד-ו
חוגי טכנולוגיה - מחשבה טובה - תשפ"א מייקרס ז-ח
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

חוגי טכנולוגיה - מחשבה טובה - תשפ"א רובוטיקה א-ג
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים
מינהל קהילתי גנים

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

בי"ס למוסיקה גבעת משואה - תשפ"א גיטרה
בי"ס למוסיקה גבעת משואה - תשפ"א פסנתר
מקהלה - תשפ"א "קולות משואה"
טלפון: 02-644-1888
פקס: 02-5879068
כתובת: דהומיי 7 ירושלים