דרוש/העו"ס מרכז עוצמה ותוכניות בקהילה

לוגו
המשרהדרוש/העו"ס מרכז עוצמה ותוכניות בקהילה
פרטים
עבודה פרטנית עם הלקוח להערכת צרכים, מיצוי זכויות, הקניית כלים ליציאה ממעגל העוני
הנגשת מידע, שילוב פונים בתוכניות, סדנאות וכד'
100% משרה תקן עייריה
להגשת קו"ח: dmorit@jrusalem.muni.il
מייל לקורות חייםdmorit@jrusalem.muni.il
פקס
שלוחהמינהל קהילתי גנים
powered by ATARIX