פעילות יצירה

פארק מקסיקו

מועד האירוע: 30/07/2024

בשעות: 17:00 - 18:00

מוזמנים לפעילות יצירה לילדים ברוח 3 השבועות   

עלות:

פרטים בטלפון -02-6441882
powered by ATARIX