נהלי הרשמה לחוגי המינהל הקהילתי גנים תשפ"ד 2023-2024

נהלי הרשמה לחוגי המינהל הקהילתי גנים תשפ"ד 2023-2024  

 

 1. מסגרת הפעילות:

 1. שנת הפעילות תיפתח ביום א' -3.09.2023 יז' באלול תשפ"ג (פרט לליגת כדורסל הפועל י-ם, 

שתיפתח ביום א', ה-27.8.23 יא' באלול).

 1. שנת הפעילות תסתיים ביום ה', 30.06.2024, כד 'בסיוון תשפ"ד (מלבד בחוגים שיוגדר לגביהם אחרת מראש).

 2. פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המינהל שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג שלא יגיע למינימום משתתפים עד לתאריך ה- 30/11/23 , יז' בכסלו  תשפ"ג.

 3. המינהל שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג משתתפים המפריעים למהלך התקין של הפעילות.

 4. לכל חוג מספר שיעורים שנתי המוגדר מראש בעת ההרשמה. העלות היא שנתית ותיגבה בתשלומים חודשיים לאורך השנה.

 5. המינהל שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים במקרים חריגים.

 

 1. תנאי הרשמה ותשלום:

 1. ניתן להרשם לחוגים באתר המינהל הקהילתי ( www.ganim.org.il ), או במזכירויות המינהל (קרית מנחם- רח' דהומיי 7, 'הבית במשואה' - רח' דולצ'ין 19) בימים א'-ה' בין השעות 15:00-19:00. 

 2. ניתן לשלם בכרטיס אשראי (מלבד כרטיסי אשראי מסוג 'דיינרס' ו'דיירקט'), או בצ'קים.

 3. במקרים של כח עליון, בהם לא יהיה ניתן לקיים שיעור, לא יהיה החזר כספי והמינהל הקהילתי אינו מחויב להשלים את השיעור.

 4. ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו בהתחשב במשבר הקורונה. במקרה כזה לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו, פרט להפסקת התשלום העתידי או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.

 5. לאורך השנה ניתן להיכנס לשיעור ניסיון אחד בלבד בכל חוג, ללא התחייבות וללא הרשמה מראש. 

 במידה והמשתתף/פת ירשמו לחוג, תחל הגבייה מתאריך שיעור הניסיון.

 1. החיוב בגין השתתפות בחוגים יתבצע בתחילת כל חודש, עבור החודש הנוכחי.

 2. המינהל הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בחוג בשל עיכוב בתשלום.

 3. התשלום לחוגים אינו כולל ביגוד, הסעות, מבחני דרגה, מבחנים לאיגוד, מבחני מאמץ וחומרים.

 

 1. הנחות

 1. 5% הנחה יינתנו על חוג שני לילד/ה או לילד/ה שני במשפחה הנרשם לחוג.

 2. 10% הנחה יינתנו על חוג שלישי לילד/ה או לילד/ה שלישי במשפחה הנרשם לחוג.

 3. 5% הנחה יינתנו לילדים במשפחות חד-הוריות (בצירוף תעודת זהות).

 4. חוגים מסובסדים לא יזכו בהנחות נוספות.

 5. בכל מקרה לא תינתן הנחה על הנחה ולא יהיו כפל הנחות.

 6. ההנחה תינתן על החוג הזול מבין החוגים.

 

 1. ביטול הרשמה ומעבר חוג

 

 1. בקשה לביטול ו/או מעבר לחוג אחר ניתן להגיש עד ליום העסקים האחרון בכל חודש.

 2. כניסת הביטול או מעבר החוג לתוקף תהיה החל מהחודש העוקב.

 3. ניתן להגיש את בקשת הביטול או מעבר חוג דרך אתר האינטרנט של המינהל, או בטופס במזכירויות המינהל קהילתי.

 4. לא יאושרו ביטולים או מעברי חוג טלפוניים או רטרואקטיביים.

 5. לא יינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.

 

תאריך ________________  חתימה _________________


powered by ATARIX