in

היחידה להתפתחות הילד- מרכז רחל

יחידה קהילתית להתפתחות הילד - 'מרכז רחל'

פועלת במשותף עם מערך הגיל הרך במינהל הקהילתי גנים, למען ילדי שכונות מערב העיר (קרית מנחם, עיר גנים, גבעת משואה, קרית יובל).

היחידה בעלת הכרה של משרד הבריאות, מופעלת באמצעות התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ועובדת עבור מבוטחי כל קופות החולים.

ב'מרכז רחל' תמצאו מגוון טיפולים התפתחותיים לגיל הרך (עד גיל 9): 

קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול רגשי.

מטרת הטיפולים הינה קידום הילד עד לרמת התפקוד המתאימה לגילו או ליכולותיו בתחומי המוטוריקה הגסה והעדינה, התמצאות במרחב, תפקודי קשב וריכוז, תפיסה חזותית ותפקודי השפה והתקשורת.

הטיפולים ניתנים באופן פרטני אחת לשבוע למשך תשעה עד עשרים ושבעה מפגשים, על פי הפניות קופות החולים. 

לכל תחום חדר טיפולים מקצועי, המאובזר בציוד המתאים.

לתהליך הטיפול שותפים ההורים, קופות החולים, גני הילדים ובתי הספר. 

כמו כן מקיים המרכז לגיל הרך, באמצעות מטפלי היחידה להתפתחות הילד, תכניות לאיתור עיכובים התפתחותיים בכל המעונות וטיפות החלב ברחבי השכונות.

 

המרכז פתוח בימים ראשון-חמישי, בין השעות 8:30-19:00 

לפרטים נוספים ויצירת קשר | 

טלפון: 02-6446819 | 02-5470759 

פקס: 02-6429989 

מייל: mr@Ganim.matnasim.co.il

 

powered by ATARIX