הצהרת בריאות לילד/ה לחוג האופים האלופים

הצהרת בריאות לילד/ה לחוג האופים האלופים

הצהרת בריאות (מומלץ להוסיף אישור רופא)
אין אלרגיות/רגישות למזון כלשהו ושלא קיימת כל בעיה בריאותיות אשר יכולה למנוע ממנה/ו להשתתף בחוג האופים האלופים.
אני מצהיר/ה בזאת שכל המידע שמסרתי לגבי בני/בתי הינו נכון
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט">
powered by ATARIX