חוגים

ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - גיטרה פרטני 45 דקות
לגילאי8-90

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - גיטרה קבוצתי
לגילאי12-15

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - חליל צד פרטני 30 דקו
לגילאי9-90

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - חליל צד פרטני 45 דקו
לגילאי9-90

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - חליל צד קבוצתי
לגילאי9-12

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - טרום כלי
לגילאי3-4

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - פסנתר פרטני 30 דקות
לגילאי4-90

קרא עוד
ב
ב"ס למוסיקה גבעת משואה - פסנתר קבוצתי
לגילאי7-9

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - גיטרה פרטני 30 דקות
לגילאי8-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - גיטרה פרטני 45 דקות
לגילאי8-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - חליל צד פרטני 30 דקו
לגילאי9-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - חליל צד פרטני 45 דקו
לגילאי9-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - חלילית קבוצתי
לגילאי5-7

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - טרום כלי
לגילאי4-6

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - פסנתר פרטני 30 דקות
לגילאי4-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - פסנתר פרטני 45 דקות
לגילאי4-90

קרא עוד
בי
בי"ס למוסיקה קרית מנחם - פסנתר קבוצתי
לגילאי9-12

קרא עוד
מקהלה - מקהלת קולות משואה
מקהלה - מקהלת קולות משואה
לגילאי18-80

קרא עוד
תאטרון סיפור - אגדות מהחיים 5-ב
תאטרון סיפור - אגדות מהחיים 5-ב
לגילאי5-8

קרא עוד
תאטרון סיפור - אגדות מהחיים ג-ה
תאטרון סיפור - אגדות מהחיים ג-ה
לגילאי8-11

קרא עוד
powered by ATARIX