תחום משפחות צעירות

אביאור ליפשיץ | kiryat-menachem@young-jerusalem.org.il | 02-6441875 

המשפחות הצעירות הן נכס משמעותי לשכונה ולעיר.  

לטובתן הוקם פרויקט שכונה צעירה  

מטרת הפרויקט המשותף למינהל הקהילתי גנים ולרשות הצעירים בעירייה לקדם משפחות צעירות בשכונות גנים. 

להיות חלק משרשרת שכונות אטרקטיביות עבור משפחות צעירות בעיר, לחבר ולחזק את המשפחות הצעירות וליצור מרחב קהילתי המקדם שיח ופעילות המחזק את קשרי השכונות, תחושת החוסן והאחווה בקרב המשפחות 

  

הפעילויות המרכזיות:  

• עידוד אקטיביזם בקהילה וחיזוק תחושת השייכות הקהילתית
• הובלת פורום משפחות צעירות שכונתי
• ייזום אירועים ופעילויות המותאמים להורים וילדים ולצרכי תושבי השכונה
• הנעת תהליכי עומק קהילתיים במרחב הציבורי
• חיבור גורמים עירוניים לשכונה ויצירת שיתופי פעולה לקידום השכונה בעיר 

אני כאן בשבילכם!

(פעילות שכונה צעירה, אוגוסט 2023)

powered by ATARIX