סיכום ועדה פיזית - 22/5/18

לצפיה במסמך סיכום ישיבה 23/5/18 לחצו כאן

23.5.2018

סיכום ועדה פיזית

תאריך: 22/5/18 | מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7

נוכחים:‏ נחמה‏ מילר- מתכננת ‏אורבנית, הדס צין, עו"ק
שרית חפץ, תמר רייטר, דלית ארמוזה, יובל שיפריס, הרב בגין קלימי, דן אמיר

 הנושאים שעלו לדיון בישיבה:
1 חזון הועדה הפיזית
2 מקווה גברים בגבעת משואה
3 עדכונים


פירוט:

1. חזון הועדה הפיזית:

נחמה והדס הציגו חזון שבו הועדה הפיזית הוא פורום תושבים מגובש, מגוון ומייצג שיוזם מהלכים שונים ונותן ייעוץ והכוונה עבור המינהל וההנהלה בכל הנוגע לקבלת ההחלטות בתחום התכנון האורבני.
חברי הועדה העירו שכדי להגיע למצב כזה, יש להשקיע במתן כלים ממשיים לחברי הועדה בדמות הכשרות מקצועיות, מפגשים קבועים ומידע שוטף ככל שניתן.
הוחלט:
א. ייעשה מאמץ לקבוע מפגש של הועדה הפיזית פעם בחודש, ביום רביעי הראשון של כל חודש.
הועדה קבעה מספר מפגשים לחודשים הקרובים שיתרכזו בהכשרה והתעמקות בנושאים שונים בתחום התכנון. התכנים של כל מפגש יגובשו ע"י חבר ועדה והמתכננת האורבנית.
מפגשים אלו הינם בנוסף למפגשים נפרדים שעשויים להיקבע בהקשר לתכנית או נושא משמעותי אחר שעשוי לצוץ במהלך החודשים הקרובים.
7.6 סקירה של כל הליכי התכנון המשמעותיים במרחב. אחראית- נחמה
4.7 תחבורה. אחראי -יובל 
1.8 חזון לשכונות המינהל. אחראית - הדס 
מפגש נוסף (טרם נקבע מועד) שטחים פתוחים. אחראי - הרב בגין
מפגש נוסף בשיתוף הנהלה ומינהל תפעול (מומלץ לקבוע מועד לתחילת אוקטובר) - בנק 
מטרות שנתי לקידום עם הרובע ומינהל תפעול
ב. נחמה תקפיד על עדכון שוטף ותעלה את החומרים השונים שברשותה לגוגל דרייב כך שיהיה נגיש לחברי הועדה.

2. מקווה גברים בגבעת משואה
נחמה עדכנה את חברי הועדה שאגף מבני דת בעירייה מקדם הקמת מקווה גברים בשטח חום ברחוב אל סלוודור. המקווה מקודם במסגרת קידום בית כנסת ומקווה נשים בשטח זה.
התכנון הנ"ל מקודם למרות שהמינהל הקהילתי הביע עמדה מפורשת בפני הגורמים העירוניים שקידום מקווה גברים במיקום זה הוא שימוש שלא התבקש ע"י התושבים, שהוא בניגוד להסכמות שהושגו בעבר ושזהו שימוש שאינו תואם לאופי השכונה.
חברי הועדה קיימו דיון בנושא.
הוחלט: חברי הועדה, תמר ודן, יגבשו מכתב למנכ"ל העירייה מטעם תושבי שכונת גבעת משואה שמביע את התנגדותם לקידום מקווה הגברים.

3. עדכונים
א. בשבוע הבא יתקיים מפגש של ועדות פיזיות גנים ויובלים עם צוות תכנית אב לתחבורה.
מטרת המפגש היא לקבל תמונה מצוות תכנית אב לתחבורה לגבי התכנון העתידי של המרחב ולקיים דיון פתוח בין המשתתפים.
ב. נחמה מגבשת מסמך שמתאר את המצב הקיים מבחינת נתוני אוכלוסייה, יח"ד והתחדשות עירונית ושטחי ציבור. כאשר יושלם (ובשיתוף חברי הועדה), יעלה המסמך לאתר האינטרנט של המינהל הקהילתי ויהיה נגיש לתושבים.
ג. ב - 13.5 התקיימה פגישה במינהל הקהילתי עם צוות המינהלת להתחדשות עירונית ועובדות מחלקת רווחה ועבודה קהילתית של העירייה. מטרת הפגישה הייתה הצפת צרכים של מינהלים יובלים וגנים בכל הנוגע לתהליכי ההתחדשות העירונית בשכונות.
על פי צוות המינהלת להתחדשות עירונית, נשקלת האפשרות למימון קורס הכשרה לפעילים וצוות מינהל לגבי נושאים הקשורים לתכנון והתחדשות עירונית. חברי הועדה יעודכנו בהמשך.
ד. בקרוב יתקיים אירוע של הצגת תכנית מכללות צה"ל להנהלות וועדות פיזיות של מינהלים גנים ויובלים. טרם נקבע מועד
ה. נחמה הגישה ליו"ר המינהל הצעה לקידום תכנית אסטרטגית למינהל הקהילתי שמטרותיו הכנת רעיונות לפיתוח המרחב הציבורי במסגרת ההתחדשות העירונית ותהליכים תכנוניים וכן גם לערב תושבים וקהילות בתחום האורבני ובעתיד השכונות.


תפוצה-
נוכחים
חברי ועדה פיזית
חברי הנהלה

powered by ATARIX