סיכום ועדה פיזית - 18/2/18

לצפיה במסמך סיכום ועדה 18/2/18 לחצו כאן

 

4.3.2018

סיכום ועדה פיזית

תאריך: 18/2/18 | מיקום: שלוחת‏ מינהל‏ קהילתי ‏בגבעת‏ משואה, ‏דולצ'ין‏ 19

נוכחים:‏ רוני סילפן - מנהל מינהל קהילתי, אדר' אלכס אוסטרובסקי - חבר הנהלה
ליאור שלם - מתכנן רובע מערב, נחמה מילר - מתכננת אורבנית קהילתית
שרית חפץ, תמר רייטר - יו"ר ועדת פיזית
חברי הוועד הפיזית - יובל שיפריס, הרב בגין קלימי, דלית ארמוזה, מיכאל וקנין.
תושבים דיירי מתחם קולומביה - יפה אסולין, יוסי הרוש, משה, כהן, יוסי ברק, ציפורה, בניטה, דני, דליה, צביקה, רבקה ועקנין
תושבים שאינם דיירי מתחם קולומביה: רון חביליו, צוות יזם/ אדריכל בועז ביטמן (אדריכל), שלומי, חמי, מוטי

 מטרת הישיבה: הצגת תכנית פינוי בינוי מתחם קולומביה 5-1
המינהל הקהילתי הזמין את אדריכל התכנית להציג את התכנית בפני הועדה הפיזית על מנת שהועדה תכיר את התכנית ותגבש עמדה בעניינה.
בדיון נכחו דיירים ממתחם קולומביה וכן בעל העסק המסחרי במתחם ודיירים שאינם תושבי הרחוב או חברי הוועדה.
אלכס אוסטרובסקי העיר שהתכנית מקודמת מזה מספר שנים ושהיא הוצגה בפניו באופן עקרוני בעבר. התכנית באותה מתכונת הייתה חסרה שטחי ציבור אפקטיביים (בהשוואה לקיימים) וזו גם הייתה הערת מחלקת תכנון העירונית. בשלב הנוכחי, התכנית עומדת לקראת דיון להפקדה בועדה המקומית (מצורף חוו"ד מחלקות העירייה בסוף המסמך).

הצגת התכנית (בועז ביטמן)
- יש קרוב ל - 100% חתימות של בעלי דירות
- התכנית הוגשה פעמיים לצוות התחדשות עירונית
- במצב הקיים יש כ - 96 יח"ד ובמצב המוצע מתוכננות כ - 372 יח"ד
- קיים תכנון ל - 7 גני ילדים ומעונות יום

שטחי ציבור
- תא שטח 3 (שטח למבני ציבור פינתי) בתכנית מוצע - 400 מ"ר כל קומה ובסה"כ יש שלוש קומות
- בתכנון קיימים חצרות עבור גני ילדים בקומת הקרקע, אך הם קטנים מהתקן
- יש מאזן של היקף שטחי הציבור היוצא והנכנס

יח"ד
- תמהיל יח"ד תמהיל דירות התמורה נע בין - 75 מ"ר ל - 145 מ"ר
- מרבית דירות התמורה ממוקמות בבינוי המרקמי )תא שטח 4 ( מה שמאפשר דמי אחזקה נמוכים יותר
- צפיפות יח"ד הצפיפות גבוהה, כ - - 55-60 יח"ד לדונם מסחר
- יש הסכמה והבנה מול בעל הנכס שלא תהיה פעילות מסחרית במשך 3 שלוש שנים לאור הבינוי
- לא קיים תכנון למסופי פריקה וטעינה עבור המסחר

תחבורה
- הייתה בדיקה נוספת של סוגיה זו לפני שבועיים ע"י מהנדס העיר
- ברחוב קולומביה יהיו מפרצי חניות שישמשו את משתמשי המסחר
- החניון התת קרקעי ישרת את הדיירים ומשתמשי מוסדות החינוך והשטח המסחרי, אין הפרדה בין שטחי החנייה למגורים לשטחי חנייה המיועדים למוסדות החינוך והמסחר איכות סביבה
- חדר שנאים יוטמן בתת הקרקע - הדיירים שנכחו בדיון העירו שהמינהל הקהילתי לא קיים דיון עם התושבים לכל אורך התהליך
ושאין זה נכון שיהווה גורם מפריע ומעכב בשלב כה מתקדם. הדיירים דרשו שהמינהל הקהילתי ייקח בחשבון את מצבו הירוד והמוזנח של מתחם הדיור ואת הסבל הרב שנגרם לדיירים במשך שנים רבות עקב כך.
האדריכל/ יזם והדיירים התבקשו לצאת על מנת שהועדה תקיים דיון פנימי.


דיון פנימי
1 דיור
1.1 יש לדרוש שהתכנית תכלול קרקע/ יח"ד משלימות לתכניות אחרות להתחדשות עירונית בסביבה
1.2 יש לדרוש סיעף סטייה ניכרת על תוספת יח"ד לאור החוסר בתשתיות ושטחי ציבור
1.3 יש להבין את מנגנון דמי האחזקה כיוון שהן עלולות להיות גבוהות מאוד ומעבר ליכולתם של דיירים עתידיים
2 שטחי ציבור
2.1 יש לדרוש שטח אפקטיבי יותר למבנה הציבור בתא שטח 3
2.2 יש לוודא שקיימים בתכנית הוראות לעניין שלביות הביצוע של מבני החינוך, ופתרונות לשלבי הביניים
3 תחבורה 
3.1 הועדה מבקשת לקבל את הבדיקה התחבורתית שנעשתה למתחם
3.2 יש לדרוש כניסה/ יציאה נוספת אחת לפחות, רצוי שתהיה קרובה ככל האפשר לצומת מקסיקו/ קולומביה
.3.3 יש לדרוש פיתוח של מעברים של הולכי רגל לכיוון תחנת הרכבת הקלה
4 איכות סביבה 
4.1 יש לדרוש בדיקה של מנהרת רוח ושמש; המגדלים ממוקמים בנקודה הגבוהה ביותר במרחב ועשויות להיות לכך השלכות על איכות המגורים בקומות הגבוהות וכן השפעות על מוסדות החינוך בסביבת מגדל המים.
4.2 יש לדרוש הטמנת חדר השנאים בתת הקרקע ושהמיקום שלו יהיה בכניסה לחניון התת קרקעי ולא בסמוך לשימושים רגישים והפרעה לשטח השצ"פ האפקטיבי
4.3 יש לוודא שקיימים הנחיות להגנה מפני מפגעי רעש ואבק כלפי מוסדות החינוך בתקופת הבנייה
4.4 יש לדרוש נטיעה אינטנסיבית בשצ"פ האפקטיבי המלצות הוועדה הפיזית יובאו בקרוב לדיון ולהחלטת הנהלת המינהל
כותבת הפרוטוקול נחמה מילר, מתכננת אורבנית מנהל קהילתי "גנים". -

תפוצה-
נוכחים
ועדה פיזית
הנהלה

 

powered by ATARIX