סיכום ועדה פיזית - 7/6/17

10/6/17

סיכום ועדה פיזית

תאריך: 7/6/17 | מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7

נוכחים:‏ נחמה‏ מילר- מתכננת ‏אורבנית ‏קהילתית,‏ שרית ‏חפץ,‏ תמר ‏רייטר- יו"ד‏ ועדת ‏פיזית 

 דן אמיר, רובי שקד, מייק לייטר, מיכאל וקנין, יובל שיפריס, לביא ביגמן, הרב בגין קלימי, אסנת לסק

1. כללי:

מפגש הועדה מתקיים כחלק מסדרת מפגשים שמטרתם לחזק את הועדה ולתת כלים ראשוניים לדיון והמלצות להנהלה בנוגע לסדרי העדיפויות והדגשים שיש לתת בתחום האורבני של המינהל הקהילתי.
עדכון נחמה עדכנה שהמינהלת להתחדשות עירונית של חברת מוריה מקדמת קורס הכשרה בתחום - ההתחדשות העירונית שתהיה מיועדת לפעילים שכונתיים על מנת לחזק ולהגביר את השיח המשותף בין התושבים לגורמים העירוניים בתחום ההתחדשות העירונית.
הצפי לתחילת הקורס הוא בספטמבר.
המינהל הקהילתי יזמין את חברי הועדה ו/ או תושבים פעילים כשתיפתח ההרשמה.

2. מהלך הישיבה:

נחמה הציגה סקירה של כלל התכניות המשמעותיות המקודמות בשכונות המינהל וסביבתו (מצגת מצורפת בסוף הסיכום) וחברי הועדה העירו ושאלו שאלות רבות. התקיים דיון בנוגע לנושאים שעל המינהל לעסוק בהם ועל האחריות שיש לחברי הועדה הפיזית
וההנהלה בכל הנוגע לראייה ארוכת הטווח של התהליכים האורבניים בשכונה.
- אין כיום מנגנון קנייני, תכנוני ומשפטי לקרקעות משלימות
- תמ"א 38 המינהל אינו עוסק בשלב זה בתכניות כאלו, אך עוקב אחר התוספת המצטברת. חשוב - שחברי הועדה יסייעו באיסוף המידע על קידום תמ"א בשכונה.
- המרכז המסחרי בשלב הנוכחי, אין התארגנות של ועד סוחרים.

3. הערות חברי הועדה:
- יובל הציע שחברי הועדה יתחלקו לקבוצות ויכינו חוו"ד לתכניות השונות המקודמות במרחב
- מייק לייטר הציע שהועדה הפיזית תתמקד בתכניות המקומיות ולא בתכניות האזוריות שהן
מעבר ליכולת ההשפעה של המינהל הקהילתי ומקודמות ע"י גורמים מחוזיים וארציים.


4. החלטות להמשך:
פגישת הועדה הבאה תתקיים ב - 13.6 - הצגת תכנית מכללות צה"ל

הפצה-
חברי הנהלה 
משתתפים

מצגת - נחמה מילר, מתכננת אורבנית

מבט איזורי

* המינהל הקהילתי 'גנים' נותן שירות ל- 3 שכונות עיקריות: קרית מנחם, עיר גנים וגבעת משואה
* לאחרונה, גם שכונת מורדות עין כרם מקבלת שירותים מסויימים, אך לא נחשבת כשכונת המינהל
* מספר תושבים- 18,045 נפש
* מספר יח"ד- 5,425
* מה מתוכנן להתרחש בעתיד?
התחדשות עירונית מאסיבית
שכונות חדשות בג. משואה ורכס לבן
קו אדום וסגול של הרק"ל
הפרדה מפלסית בצומת אורה
פיתוח של פארק אסבסטונים

מגורים:

תכניתיח"דסטטוס
 הנורית*  2,847  בהליכי תכנון
 הנורית - פלא נדל"ן  428  מאושרת, לקראת היתר בנייה
 קולומביה 1-  374  תיקונים לקראת הפקדה
 קולומביה 6-10 *  600  הוגשה למסלול רשויות
 תמ"א 38  תוספת של 160 ~  הליכים שונים
 מרכז מסחרי ק. מנחם  176  תיקונים לקראת הפקדה
 רכס לבן  5000  לקראת דיון להפקדה
 מורדות משואה  493  מאושרת

 * תכניות שמצריכות קרקע משלימה

• הערכות המימוש של גורמי המקצוע להתחדשות העירונית נעות בין 30% ל- 70%
• אין מנגנון משפטי, תכנוני וכלכלי למימוש קרקעות משלימות
• יש להניח שתכניות על קרקע פנויה ימומשו במלואן
שאלות לדיון:
• כיצד להתייחס לתכנית רכס לבן?
• כיצד קובעים מהו סה"כ תוספת יח"ד? ובאיזה שלב?

עדכון לגבי תכניות במתחמים אדומים:

מתחם קולומביה 1-5
• ב- 13.3.2018 התקיים דיון להפקדת התכנית בועדה המחוזית
• המינהל הקהילתי הציג עמדה שמבקשת לתקן מספר נקודות בתכנית ובכללן- היתכנות למבני ציבור, מרחק בין בנייני המגורים והיבטים תחבורתיים
• הועדה המחוזית קיבלה חלק מהערות המינהל הקהילתי וקבעה מספר הוראות לשינוי ותיקון
• לאחרונה הוצג בפני המינהל הקהילתי חלק מהשינויים שמתכנני התכנית נדרשו לתקן, בדגש על ההיתכנות למבני ציבור
מתחם קולומביה 6-10
• הוגש ע"י העירייה למשרד הבינוי על מנת לקבל תקציב לתכנון )מסלול רשויות(, אך בשלב זה לא קיבל אישור למימון
• הוקמה נציגות תושבים בבניין 6 , ונמשכת העבודה הקהילתית להקמת נציגות בבניינים 8 ו- 10
מתחם הנורית
• משרד הבינוי אישר תקציב לתכנון מפורט במסגרת מסלול רשויות 
• הוקמה נציגות דיירים בסיוע יועץ חברתי של חברת מוריה 
פלא נדל"ן 
• היזם מתכנן להוציא היתר בנייה לדיפון וחיפור, אך צריך להשלים תכנית איחוד וחלוקה 
• כרגע המינהל הקהילתי מלווה את התכנית להסדרי התנועה והשינויים שייגרמו למוסדות החינוך בסביבה

תשתיות:

תכניתשימושיםסטטוס
 מגרש החרצית  מעונות יום, ספריה, מגרש ספורט  היתר למעונות יום
 פיתוח דרך שירות למגדל המים  הסדרת דרך לבתי ספר ראשית וגוואטמלה  אושרה תכנית, אך מנכ"ל העירייה
מעכב ודורש חלופות חדשות
 מגרש 42 בג. משואה  תנועת נוער, חללים לשימוש קהילתי חינוכי  מקודם במסגרת קידום בית הכנסת
נמצא בהשהיה כרגע
 פארק אסבסטונים  פנאי, כושר, גינון קהילתי, מגרשי ספורט  התכנון מוכן אך ביצוע אינו מתקדם
הייתה מחלוקת בנוגע למגרשי הספורט
 הפרדה מפלסית בצומת
אורה משואה
 הפרדה בין מערכת התחבורה הפרטית
והציבורית
 גיבוש חלופות
 רק"ל- קו אדום וסגול  הסעת המונים  קו אדום- בוצע שלב תשתיות, כרגע
מתבצעת הארכת הקו להדסה
המדינה נמצאת בהליך מכרז למפעיל
חדש
קו סגול- אושר תקציב לתכנון מקדים

 

 תכניות נוספות במרחב:
• מכללות צה"ל
• מתחם בזק
• תכנית כוללת לעיר לתוספת שטחי ציבור

עדכון לגבי תכניות נוספות במרחב:

המרכז המסחרי
• ב- 18.12.18 התקיים דיון להפקדת התכנית בועדה המחוזית
• המינהל הקהילתי התנגד לכוונה לבטל את ההתניה בתכנית לבינוי פינוי בינוי כך שיהיה רק בינוי עם ספק גדול לקידום הפינוי
רכס לבן
מקודמת במסגרת שני הליכים תכנוניים נפרדים:
1 . שינוי לתכנית המחוזית של מחוז ירושלים- שינוי כתם משטח פתוח לשטח לפיתוח עירוני
2 . תכנית מפורטת שקובעת את היקף יח"ד וצפיפותן, את השימושים הציבוריים ואת מערכת הדרכים הפנימית של השכונה
המינהל הקהילתי שותף לקואליציה שחברים בה מינהל קהילתי יובלים והחברה להגנת הטבע, במטרה למנוע את אישור התכנית.
המינהל הגיש התנגדות לתכנית המחוזית והציג את עמדתו ב- 12.4 בפני חוקר ההתנגדויות מטעם המועצה הארצית לתכנון ובניה
מכללות צה"ל
• תכנית בהיקף של כ- 50 דונם בשטח בין שכונת מורדות עין כרם לבין בית חולים אלין
• השטח הוא בייעוד ציבורי והיה מיועד לבית ספר תיכון
• המינהל הקהילתי הגיש עמדה לעירייה שמתנגדת לתכנית לאור המחסור הצפוי בשטחי ציבור וחינוך במרחב
תכנית עירונית כוללת לתוספת שטחי ציבור 
• תכנית שתאפשר תוספת זכויות ושימושים במגרשים מאושרים לשטחי ציבור באמצעות היתר בנייה

powered by ATARIX