סיכום ועדה פיזית - 4/7/18

להורדה וצפיה בקובץ סיכום ועדה פיזית לחצו כאן

 

סיכום ועדה פיזית- מינהל קהילתי 'גנים' 4/7/18


מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
נוכחים: מינהל קהילתי- נחמה מילר, מתכננת אורבנית
הדס צין- עובדת קהילתית
ועדה פיזית- תמר רייטר, שרית חפץ (יו"ריות ועדה)
דן אמיר, מייק לייטר, יובל שיפריס, לביא ביגמן, הרב בגין קלימי, דלית ארמוזה, עדנה קיסר
(תושבת מורדות עין כרם)


נושאים על סדר היום:
א. תכנית מכללות צה"ל- גיבוש המלצה להנהלה
ב. הצגת רעיון לכנס תושבים בנוגע לסוגיות פיזיות בשכונות
ג. תחבורה- חלוקת עבודה (מייק ויובל)

א. תכנית מכללות צה"ל- גיבוש המלצה להנהלת המינהל הקהילתי:
חברי הועדה קיימו דיון על הנקודות המרכזיות שהם הסיקו מהצגת התכנית שהתקיימה ב- 13.6 בפני ההנהלה וועדה פיזית. להלן הנקודות המרכזיות שעלו בדיון:
- התכנית שהוצגה בפני חברי הועדה הייתה תכנית מוגמרת ולא הייתה כל אפשרות לדון במהות התכנית, בצורך שלה, בהצדקות לקידומה בשטח הנ"ל ולחלופות אחרות פוטנציאליות. צריך לקיים דיון לגבי השימושים הציבוריים שצריכים לקום בשטח הזה.
- צריך לקחת בחשבון שבפארק אסבסטונים יכולים להילקח עד 30 דונם לטובת מגרשי ספורט והשטח של מכללות צה"ל הוא עתודת הקרקע האחרונה באזור לקידום התחדשות עירונית ושימושים ציבוריים חשובים כמו בית ספר. אנחנו צריכים קרקע זמינה לפתרונות
להתחדשות עירונית ולטובת העיר.
- לתכנית קוראים "מכללה" אבל בפועל זה בסיס צבאי לכל דבר עם כל המשמעויות שנלוות לכך- חסימת גישה, אבטחה בצורת תאורה חזקה, אולי אפילו כלבים. צריך לשאול מי הוא בעל הבית במקרה של מפגע (כמו רעש או תאורה)- האם זה העירייה? האם זה הצבא? למי תושב שכונת מורדות עין כרם אמור יהיה לפנות?
- תושבי מורדות עין כרם אומרים שהתכנית היא ממש בתוך הבית שלהם, בתוך חדר השינה שלהם ושהם חוששים שבפועל צרכי הבינוי יהיו גדולים יותר ממה שמוצג כרגע לתושבים.
- כיום מוציאים את בסיסי צה"ל מלב הערים במרכז הארץ- למה ירושלים רוצה לשים אחת כזו בלב שכונה אזרחית?
- צריך להשתמש בתכנית זו כקלף מיקוח לעומת תכניות אחרות במרחב )כמו הבקשה לבטל את מגרשי הספורט בפארק אסבסטונים(
- תכנית ספדי נעצרה למרות תמיכת ראש הממשלה בה וגם כאן ניתן לעשות זאת, צריך לפעול מול המועמדים נבחרי ציבור.
- שאלת מתכננת אורבנית- מה לגבי אופציה שבה התכנית לא מקודמת, אבל העירייה מקדמת שם בינוי של מגורים או שימושים ציבוריים- האם גם אז תהיה לדעתכם התנגדות עזה לבינוי?
- חברי ועדה: בנייה כזו איננה דומה להקמת בסיס צבאי. לצורך ההשוואה, ביה"ס הוא מוסד ציבורי פתוח, יש בו שימושים מגוונים שיכולים לתת מענה מגוון במשך שעות היום (כמו מגרש ספורט, חדרי פעילות והתכנסות). אין היקף שימוש של 400 ויותר כלי רכב ביום.

חברי הועדה דנו בשתי הצעות אלטרנטיביות להמלצה להנהלה:
1 .הועדה הפיזית ממליצה להנהלת מינהל קהילתי 'גנים' להתנגד לתכנית "מכללות צה"ל" במתכונתה הנוכחית ולדרוש צמצום משמעותי בהיקפה לכדי 11 דונם. במסגרת זו יש לדרוש כי מספר החניות המתוכנן יעלה וכי שימושי פנאי כמו בריכה ומגרש ספורט יהיו פתוחים לשימוש תושבים . בנוסף, יש לדרוש קידום פרויקט במרחב הציבורי במסגרת קידום מכללות צה"ל.
2 .הועדה הפיזית ממליצה להנהלה להתנגד לתכנית מכללות צה"ל במיקומה הנוכחי ולדרוש קידום תכנית בעלת שימושים ציבוריים שמסייעים ומקדמים להתחדשות העירונית ולמענה שיידרש בגלל תוספת האוכלוסייה הצפויה. בנוסף, יש להמליץ להנהלה להתנגד למיקום התכנית בגלל הפגיעה התחבורתית שתיגרם לאור תוספת משמעותית של תנועת מכוניות פרטיות והצורך הגובר במקומות חנייה.
חברי הועדה קיבלו את חלופה 2 .עדכון- הנהלת המינהל הקהילתי אימצה את המלצת הועדה הפיזית

ב. הצגת רעיון לכנס תושבים בנוגע לסוגיות פיזיות בשכונות

הדס מציגה את ההיענות הגבוהה לסקר התח"צ שהיא הפיצה בקרב תושבי המינהל. אחת השאלות בסקר התייחסה למעורבות בועדה הפיזית ויש מספר של כ- 30 איש שביקשו להצטרך ולהיות מעורבים. הדס ונחמה מציעות לקיים כנס תושבים שבו ניתן יהיה להציג את חברי הועדה הפיזית ולדון בנושאים פיזיים בשכונה (כמו ניקיון, תחבורה ותנועה) ולעודד תושבים לקדם את הנושאים האלו בעצמם, תוך קבלת גיבוי ומשאבים מצוות המינהל הקהילתי.
חברי הועדה מבקשים לקיים חשיבה נוספת על כנס כזה ובתוך כך להגביר את הנגישות לידע ולחומרים חשובים הקשורים לתחום התכנון האורבני- קהילתי במינהל (למשל, באמצעות הפצת עדכונים שבועיים/ חודשיים במייל ועדכון אתר האינטרנט).
סוכם- הדס ונחמה יציגו לוועדה מתווה לערב. במקביל, תידרש מעורבות והשתתפות של חברי הועדה בהנחיית המפגש.

ג. תחבורה ותנועה - מייק ויובל
צריך לחלק את נושא התחבורה לשלושה חלקים (יובל):
I) תח"צ- צריך להבין כיצד לשפר את קווי התחבורה הקיימים וכיצד לתכנן קווי תחבורה נוספים/ עתידיים.
II )רכב פרטי- תשתיות של רכב פרטי באות לידי ביטוי בצורת חניות והסדרי תנועה. יש לפנות לתושבים בשכונה ולאסוף מידע בנוגע למה מפריע, מה חסר וליצור בנק מטרות שניתן יהיה לקדם באמצעות הזדמנויות שונות או באופן יזום מול גורמים עירוניים.
יובל מציע להיות אחראי בכל הנוגע לאיסוף חומרים וצרכים
III )הליכתיות ושבילי אופניים )תחבורה משלימה(- לצוות תכנית אב לתחבורה יש מנדט לתכנן שביל אופניים היקפי למרחב יובלים גנים וכדאי שהמינהל יגיש הצעות לשבילים נוספים. יש צורך בתושבים/ות שתחום זה קרוב לליבם שיסייעו לקידום. יובל יצר קשר עם סטיב מצוות תכנית אב לתחבורה אך יש לגייס פעילים/ות שכונתיים שיוכלו להצביע על שבילים ומעברים שיש לדרוש בהם השקעה לצורך רכיבת אופניים.
תחבורה רובעית (מייק)
נושא המעבר מחוץ לשכונה הוא בעייתי בגלל הטופוגרפיה אך אנחנו עומדים בפני שינויים משמעותיים בנושא זה: כניסה של מוניות שירות לעיר וכניסה של מפעיל חדש בתח"צ בעוד שנתיים.
מייק מציע לקדם צוות חשיבה בנושא התנועה הרובעית, בשיתוף תושבים ומינהל קהילתי יובלים.


רשמה- נחמה מילר
הפצה- משתתפים, חברי הנהלה

powered by ATARIX