סיכום ישיבת ועדה פיזית 27/01/2019
סיכום ישיבת ועדה פיזית מינהל קהילתי 'גנים' 27.1.2019 - להורדת קובץ מקור לחצו כאן
תאריך: 27.1.2019

מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7

נוכחים: נחמה מילר- מתכננת אורבנית קהילתית, הדס צין- עובדת קהילתית

נתנאל פישר- יו"ר הנהלה ו- ועדה פיזית, שרית חפץ- חברת הנהלה ויו"ר משותף לוועדה פיזית
תמר רייטר, יפעה קליין, לביא ביגמן, יובל שיפריס, רובי שקד, גדי מנסורי (מצטרף חדש)

סדר יום:
1. עדכונים
2. דיון בתכנית גבעת משואה- השכונה הצפונית
3. פרוגרמה 2030- 2040: הצגת מסקנות המתכננת האורבנית ודיון

1. עדכונים:
א. קידום מדיניות שבילי אופניים: הרעיון הוצג בפני צוות תכנית אב לתחבורה והמינהלת להתחדשות עירונית וכעת מצופה המינהל לבצע שיתוף ציבור בנושא על מנת להבין את עמדות התושבים בנושא. נחמה הציעה להקים קבוצת פעילים בנושא; חברי הועדה הפיזית יעבירו הצעות לתושבים שעשויים להיות מעוניינים לפעול לקידום הרעיון.
ב. בה"ת דרום מערב העיר- נחמה ורנה (מתכננת אורבנית מינהל יובלים), השתתפו בפגישה בלשכת מהנדס העיר שבו הוצגו מסקנות הביניים של הבה"ת. הדו"ח הסופי יוצג למינהל הקהילתי בסוף מרץ.
צוות התכנון קיבל את הערת המתכננות שיש לבחון גם את הצמתים הפנימיים המרכזיים בשכונות (כמו מקסיקו/ קולומביה).
ג. קורס מטעם המינהלת להתחדשות עירונית- חברי הועדה מוזמנים להציע את עצמם כמשתתפים בקורס. צפויים כ- 8 מפגשים, כל מפגש יהיה שלוש שעות.
ד. סיור חניות- חברי התייחסו להסדרי החנייה שהוצעו במסגרת הסיור שהתקיים עם נציגי העירייה.
ה. נושאים לדיון בישיבת הועדה הבאה: קידום תכנון כולל ופעולה בנוגע לקרקעות משלימות.

2. דיון בתכנית גבעת משואה- השכונה הצפונית:
נחמה מציעה לקיים דיון נפרד עם תושבים שמעוניינים להביע עמדות בנושא.
גדי מציע להקים תת ועדה שתעסוק בנושא השכונה הצפונית.
יובל: יש להתייחס לצורך ברימזור צומת מלון יהודה וסוגיית הקרקעות המשלימות.
סוכם: גדי, תמר, יפעה והדס יבדקו אם יש רצון/ היענות מצד תושבים לקיים דיון בתכנית.

3. פרוגרמה 2030- 2040: הצגת מסקנות המתכננת האורבנית ודיון:
נחמה הציגה את המסקנות העיקריות שלה לגבי הפרוגרמה: המחסור הצפוי תואם למחסור שהציגה מחלקת מדיניות התכנון וזה מחסור בכיתות בית ספר תיכון.
יש צורך מהותי לקדם תכנית אסטרטגית שקובעת לו"ז, מקורות תקציב, פתרונות לשלב הביניים- אם זה לא יהיה קיים, לא ניתן להניח שהפרוגרמה שהוצגה למינהל הקהילתי ולועדה המחוזית, רלוונטית למציאות בשטח.
נתנאל: הפרוגרמה מעריכה שמתוך סך יח"ד שיאושרו עד שנת 2040, רק 30% מהן ימומשו (כ- 1,800 יח"ד). יש צורך לדרוש היערכות למצב של מימוש גבוה יותר.
חברי הועדה:
צריך להתייחס לצורכי ציבור נוספים כמו חניות, שטחים פתוחים, שירותי בריאות ושטחי מסחר.
יש להתייחס לשכונת גבעת משואה ושכונות קרית מנחם- עיר גנים כמכלול אחד, גן בהיבט של צורכי ציבור. הפרוגרמה אינה מתייחסת לגבעת משואה אך היא עשוייה להיות חלק מהמענה.
סוכם: המסקנות יוצגו בפני חברי ההנהלה, לפני שזה יוגש לעירייה.

רשמה- נחמה מילר

powered by ATARIX