עבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית

יעל ציק, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, בעלת 4 שנות ניסיון  בטיפול עם הורים וילדים.

מרכז רחל שם לו למטרה לראות את כל צרכי הילד והמשפחה בראייה מערכתית.

במסגרת זו עוסית המרכז פועלת בראייה כוללת של צרכיה וכוחותיה של המשפחה.

בתחילת כל תהליך המשפחה מופנית לקבלת ביצוע הערכה משפחתית (אינטק) בתחום התפתחות הילד. במידת הצורך המשפחה יכולה להמשיך את התהליך בקיום מפגשים שבועיים עם עוסית המרכז.

סוגי התערבות | פרטנית

· הורה-ילד

· הדרכת הורים

· משולבת, בשיתוף איש צוות נוסף

powered by ATARIX