הוראה מתקנת

צוות המורות: בעלות תואר ראשון בחינוך וניסיון מעשי בהוראה ובליווי גילאי קדם יסודי ויסודי

 

ההוראה המתקנת באה לפתח את היכולות הכלליות של הילד: זיכרון, סגנון למידה, ארגון מידע, יכולת חקירה וסקרנות, יכולת הכללה, יכולות שפתיות וחשבוניות ועוד. שעורי ההוראה המתקנת עוסקים באסטרטגיות ומיומנויות למידה, פתרון בעיות, טכניקות זכירה וחשיבה.

ילדים רבים מגלים קשיים תיפקודיים כאשר הם מתחילים את לימודיהם בבית הספר.
קשיים אלה עשויים להיגרם ממספר סיבות - התפתחותיות, סביבתיות, רגשיות ואחרות. קושי שמאותר בשלב צעיר, ואינו מטופל, עשוי לגרום לעיכוב בלמידה גם בהמשך. מטרת ההוראה המתקנת: הקניית כלים ללמידה בטוחה, התמודדות ושכלול יכולת פתרון בעיות ורכישת כלים עצמאיים ללמידה והתמודדות עם קשיים.
השיעורים נלמדים באופן פרטני (שיעור פרטי) או בקבוצות קטנות (2-4 ילדים), מכיתה א' עד ג'.

צוות ההוראה מקיים קשר רציף עם מחנכת הכיתה על מנת לבסס את הלמידה ולייצר את הקשר עם המתרחש בכיתה בבית הספר, ועל מנת לספק לילד/ה חוויות של הצלחה והתקדמות.

powered by ATARIX