סיכום ועדה פיזית מתאריך 4-7-22

לצפיה במסמך סיכום ועדה 4-7-22 לחצו כאן

04/07/2022
סיכום דיון ועדה פיזית
משתתפים: דני דוברין, דן אמיר, יובל שיפריס, שרית חפץ, הוגו קרן צבי, אביגיל השקס, שרה העצני הכהן,
דרור , רובי שקד, ג'ייקוב, קותי ועוד כמה מאזינים
1 .התמודדות עם משבר האקלים – יובל עדכן מכנס אקדמיה – עירייה – מנהלים קהילתיים שנערך
בשבוע הבא. עיקר ה עניין הוא קידום הליכתיות וספציפית הצללה שתאפשר הליכתיות.
2 .ועדה פיזית – הדיונים פתוחים לקהל )יש להודיע מראש למתכננת האורבנית על מנת שנוכל להערך
בהתאם(, מי שרוצה להשתתף בצורה פעילה צריך לפנות לאביגיל , פרוטוקולים יפורסמו באתר
האינטרנט של המנהל בתקווה בקרוב. כולם מוזמנים להפיץ לכל חבריהם ומכריהם.
3 .תקן 21 – לפי ברור של יובל, התחשיב הכלכלי לתוכניות פינוי בינוי נעשה עם הגשת התוכנית, יש
שמאי מלווה מטעם הועדה המחוזית אבל אפשר ששמאי שיעבוד עבור המנהל הקהילתי יגיע
לתחשיב שונה. מחירי הדירות עולות אבל גם הוצאות הבנייה. החלטה: רובי יבדוק מול המנהלת
להתחדשות עירונית איך הם מתמודדים עם זה
4 .שטחים ירוקים – האם להשתמש בשטחים ירוקים לטובת מבני ציבור על מנת להוציא לפועל תוכניות
פינוי בינוי במיוחד כאלה של מתחמים אדומים עם רמת תחזוקה ירודה עד כדי סיכון חיים?
החלטה: לנסות פעם נוספת לאתר שטחים חומים לפני שפונים לשטחים ירוקים.
a .קולומביה:
i .השטח הירוק שהוצע עבור תוכנית קו לומביה מאחורי בית הספר בראשית קרוב
מאד לקו הבנייה ואינו מוצלח בשל כך )רעש, אבק וכו'(
ii .למיטב הבנתינו מדובר על 3 גנים שיוצאים באופן מיידי מהמתחם שכן צפויים להרס
כבר בשלב הראשון ו4 גנים שנשארים בסמוך לאתר הבנייה. הובעה דאגה עמוקה
לגבי התנהלות 4 הגנים שנשארים ב עת תקופת הבנייה
iii .אביגיל וליאור עדכנו בנוגע לסיור שערכו בגן מילוא ברחוב הסביון, וכן בוילה פרטית
ברחוב הנרד ובטיפת חלב. החלטה: אביגיל תברר מתי נוכל לקבל עבור מילוא את
התוכנית, את בדיקת ההתכנות התחבורתית ולוז לשיתוף ציבור.
iv .שרית הציעה מספר אתרים נוספים ברחוב הרקפת, בית הסתדרות. אביגיל הזכירה
אתרים שהוצעו בעבר באמצע איסלנד, בין רקפת לסייפן, מקלט מול בית הפירות.
החלטה: אביגיל תציף מחדש אתרים שהוצעו בעבר, נוסיף להם אתרים נוספים
ונציע לעירייה דרך ליאור שלם
5 .עדכונים – שיתוף ציבור צומת משואה 7/6 00:20 בזום, שרית מרכזת את בנק מטרות פיזיות ובנק
מכוניות נטושות.
6 .מבנה הדת בגבעת משואה – דן אמיר הציג את הדאגה של חלק מתושבי השכונה לגבי שינוי אופי
השכונה. דרור טען כי:
a .לא בוצע סקר צרכים לגבעת משואה, לא ברור מה הביקוש למקווה נשים, להערכתם 20
נשים
b .אופן אישור התוכנית היה לא תקין – בהתחלה דובר על תוכנית של כ 300 מ"ר – קומה אחת
מעל וקומה אחת מתחת לגובה הכביש, בהמשך התוכנית הפכה ל 1100 מ"ר – 2 קומות
מעל ו 2 קומות מתחת לגובה הכביש. הוגו ושרית, חברי ההנהלה הקודמת אישרו שהם
הכירו את התוכנית הראשונה )300 מ" ר( ולא את השניה, ולהבנתם הפשרה עסקה בתוכנית
זו.
c .מדובר ברחוב חד סיטרי שקט ללא חניה בשעות הערב שלא מתאים לאולם אירועים עם
אורחים רבים
d .התוכנית אושרה בועדה המקומית ללא מתן אפשרות למתנגדים להציג את התנגדותם, גם
יוסי חביליו חבר מועצת העיר לא הורשה להכנס לדיון ש ארך 5 דק והתוכנית אושרה.
התוכנית תדון בועדה המחוזית בקרוב, תאריך לא נקבע
החלטה: להעלות את הנושא לדיון הנהלת המנהל הקהילתי
קישור למסמכי התוכנית :
https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=TOp
flW7W099G334Kd5AsqzG%2BIBwJWlHcdT%2B%2Bk%2Bty%2FU%2Fps%2Bpp1zoqr
mnSrnIlAiWvpOq6ivKnbDA9Rq1LDMFQu%2BYfChsUIaQa51W7ljNjx68%3D&fbclid=I
wAR1RNNE016cE0XK4PN5JyiiI7bVOsfcHofve88RkheEr_z-3Wqy4tnpdQk8
7 .נושאים לפגישה הבאה:
a .ניו איסלנד
b .ארגון מחדש של בתי הספר גאוטמלה
c .בנק מטרות פיזיות

powered by ATARIX