סיכום ועדה פיזית מתאריך 21-6-22

לצפיה במסמך סיכום ועדה 21-6-22 לחצו כאן

1
21/06/2022
סיכום ישיבה ועדה פיזית
משתתפים: דני דוברין, יוסף חיים מועלם, יובל שיפריס, רובי שקד, שרית חפץ, אביגיל
השקס, נאווה זקן, דן אמיר, יונתן תדהר, דן גולדנברג
1 .שביל אופניים קוליץ – נודע לנו רק לאחר תחילת העבודות, בוצע שיתוף ציבור
בדיעבד, הערנו מספר הערות שינסו להכניס לתוכנית, יש להזכיר קובי ממליה
לבצע שיתוף ציבור לפני ביצוע, יבוצע שיתוף ציבור לקראת השלב השני )שולוב-גן
חיות(
2 .רמזור משואה – צוות התכנון ביצע ספירות ברחוב ומצא שזמני ההמתנה ארוכים
מזמני ההמתנה לפני הצומת, שינה תזמונים ומבקש לבצע שינויים בצומת.
מתאמים מועד לשיתוף ציבור בזום. מבצע איסוף שאלות מהציבור שתועברנה
לצוות שיענו בעת שיתוף הציבור.
3 .קולומביה והיבילים ברחוב הנרד – פינוי בינוי מתחם אדום )מצב תחזוקתי ירוד
ביותר( שאושר לפני כ 5 שנים, כרוך בפינוי 4 גני ילדים. תוכנן להקים 4 מבנים
יבילים ברחוב הנרד במקום מגרש חנייה על שטח חום, הוגשה עתירה ותכנון בוטל.
הוצע כעת להוסיף 4 מבנים יבילים בסביון 5 ליד גן מילו. נבקש: א. הצעה לתכנון /
הצבה של המבנים בתא שטח זה ב. 4 גנים = 120 ילדים שמגיעים בבוקר ועוזבים
אחהצ לרוב במכוניות -נדרשת בדיקת התכנות תחבורתית כולל ספירות בבוקר
ואחהצ ומקומות עצירה / חנייה זמניים ג. שיתוף ציבור לתושבי הרחוב
4 .פלא נדלן – פינוי בינוי 100 יחד במתחם אדום והחלפתם ב 420 יחד שאושר לפני
כ 5 שנים, עדיין בתהליך הוצאת היתר בנייה
5 .רוגם – תצפית ומתחם ארכיאולוגי מאחורי המנהל הקהילתי, השדרוג יצא לדרך
בעלות של 12 מיליון שח ואחרי עבודת שיתוף ציבור מעולה של אביגיל
6 .אסבסטונים – פארק רובעי ענק בין קרית מנחם לקרית יובל, השדרוג יצא לדרך
בעלות של 70 מיליון שח – שלב א' בביצוע כעת. יש לוודא שהכביש הנוכחי
שמבתר את הפארק היום יוצמד לדופן של קרית יובל בתכנון הפארק הסופי +
תקצוב
7 .נורית – פינוי של כ 650 יחד במתחמים אדומים והחלפתם ב 2600 יחד חדשות,
1000 מתוכן בקרקע משלימה. נחתם הסכם גג לפיו 1000 יחד תהינה ברכס לבן.
עם צמצום תוכנית רכס לבן, ההסכם בוטל. הנהלת המנהל תקדם פתרון חלופי מול
ראש העיר. בנוסף יש לקדם בחינה שמאית מחודשת לאורך העליה הדרמטית
במחירי הדיור בשנה האחרונה.
8 .פסל – שגרירות גואטמלה בישראל מבקשת להעניק למנהל הקהילתי פסל, יש
להציע הצבתו בבית הספר גאוטמלה
9 .מכתב ילדים גן צהוב – ילדי כיתה ו בבית ספר גאוטמלה מצאו שהחול בפארק
הצהוב מייצר זיהום אוויר משמעותי ומבקשים להחליפו. יש לקדם מפגש עם
הילדים לפני סוף שנת הלימודים.
2
10 .בנק מכוניות נטושות – מעדכנים את המסמך לקראת פינוי לפני ראש השנה. נא
להעביר תמונה וכתובת
11 .בנק מטרות פיזיות – מעדכנים את המסמך לקראת ישיבת ועדה פיזית לתעדוף
ופגישה עם מנהל הרובעי. נאווה – תעביר תמונות של תחנות אוטובוס בעיתיות
בגבעת משואה, ג'יקוב – יעביר תמונות של מדרגות מתפרקות ונושאים נוספים,
הוגו – יעביר תמונות של תחנת אוטובוס ברחוב מקסיקו.
12 .מתקן בגן מקסיקו – היה סגור במשך חודשים. תוקן וכרגע המתחם כולו עובר
מתיחת פנים
13 .תחנות אוטובוס משואה – שודרגו
14 .מפגש עם סגן ראש העיר – בוצע על מנת לקדם תוכנית מתאר סטטורית לדרום
מערב העיר עם דגש על פינוי בינוי למתחמים אדומים כולל קרקעות משלימות, חצי
משרה נוספת למתכננת אורבנית ומעבר מהרוגם לרפובליקה דומיניקנית.
15 .מעון לציבור החרדי – יש מחסור במעון לציבור החרדי בשכונה. הוצעו מיקומים
ברחוב הסביון ואיסלנד, מועלם יבדוק ויעדכן. בנוסף, יש להכנס ל GIS ירושלים,
להציג את השטחים החומים בשכונה ולנסות לאתר שטח מתאים. בנוסף, יופץ
מיפוי שטחים חומים שאביגיל הכינה.
16 .קורס פעילים – יחל בעוד כחודש ויכלול תכנים על פיתוח אורבני, בהמשך
המשתתפים יתפצלו ל 2 קבוצות – תכנים נוספים לועדה הפיזית ותכנים
לפרויקטים נקודתיים. יש להרשם בקישור שיופץ.
17 .מקווה בגבעת משואה – דן הציג בקצרה את הנושא ואת התנגדות רבים
מתושבי משואה בעיקר בשל ההיקף הגדול של מבנה הדת המתוכנן. נדבר
בהרחבה בפגישה הבאה
מסמכים להפצה בקבוצת וואסאפ ועדה פיזית:
18 .תוכניות שביל אופניים כולל עצים לכריתה, העתקה, שימור
19 .תוכנית צומת משואה
20 .תוכנית קולומביה
https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id
=TOpflW7W098%2fVBTo34TYQU9hmx7mNGxraEfde0To%2bmGdBgwCW9LHvS
Ijoyl%2bzARRI8PADRumsp%2fp4H9g0VwElTKyQrqGoCpcprb58zSMmAo%3d
21 .תוכנית פלא נדלן
https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id
=TOpflW7W09%2fLOCEbUvAno5Fue27WRUOzQLO1w%2fLUP%2bG847zVbpxp
sFd7MQNdAEiRl%2fsnrPoy%2bHb1ddLflE9GdAp1Tr7lT9aq%2bCg43ER0Ux0%3
d
22 .תוכנית רוגם
23 .תוכנית פארק אסבסטונים
24 .תוכנית הנורית
3
https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp
_id=6vCdEltSxBUDDe2zzaz0biW%2bhST1CpAno57Ajsytd3fpp8siFgQR3dbKb
9%2bcoijyHsSyvTJ5EeGO9qxdIQEZfE19A%2bv7u5YWqqXZb2woWDw%3d
25 .תמונה של פסל שגרירות גאוטמלה
26 .מיפוי שטחים חומים בשכונה
27 .קישור לGIS-
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/planningandbuilding/gisjerusalem/
28 .בנק מכוניות נטושות
https://docs.google.com/document/d/1JZWfDSCaJX9eS_9uWeObyEUyuDF10d
_XwlkBlJwmKrA/edit?usp=sharing
29 .בנק מטרות פיזיות
https://docs.google.com/document/d/1jRw0OTqJLA_hVVz3aE5fY2DoFDgEVvP8IR2IwC4Bpg/edit?usp=sharing
30 .קישור לרישום לקורס פעילים
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScghDyYcUnz1nPsTO7Mr2PI5bb6
9hOPwtx14DpXZy3ffy2gQw/viewform
31 .תוכניות מבנה דת גבעת משואה
https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp
_id=TOpflW7W099G334Kd5AsqzG%2BIBwJWlHcdT%2B%2Bk%2Bty%2FU%2
Fps%2Bpp1zoqrmnSrnIlAiWvpOq6ivKnbDA9Rq1LDMFQu%2BYfChsUIaQa51
W7ljNjx68%3D&fbclid=IwAR3UunYd__MdRNt4195exewGl2fM8mUCDkxzRB
o4FUmgLLSuljT1XRmJ3NQ
נושאים לישיבה הבאה:
1 .דוח שמאי לפי תקן 21
2 .ניו איסלנד
3 .ארגון מחדש של בתי הספר גאוטמלה
4 .מבנה דת חדש בגבעת משואה

powered by ATARIX