סיכום ועדה פיזית מתאריך 25-2-20

לצפיה במסמך סיכום ועדה 25-2-20 לחצו כאן

25-2-20
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 20.2.25
נוכחים:
מינהל קהילתי: רוני סילפן )מנהל המינהל( אביגיל השקס )מתכננת אורבנית(, הדס צין )עו"ק(
הנהלה: נתנאל פישר )יו"ר ההנהלה(, שרית חפץ, מזל טוויל
חברי הועדה הפיזית: דן אמיר, יובל שיפריס, רובי שקד, הרב בגין קלימי, עדי חפצי, לביא ביגמן,
יעקב פראן, יקותיאל גלעד, עמיחי רגב, תמר נווה
אורחים: ששון שבו )מנהל רובע מערב(, ליאור שלם )מתכנן רובע מערב(
מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
סדר יום:
1 .עדכונים- ישיבה בנושא מסלולי האופניים בשכונה, בחירת מיקומי פחי אשפה לצביעה,
פגישה עם ראש העיר 3.3 ,שאלון להפצה של אביגיל
2 .סקירת תכנית הנורית לקראת ישיבה של הותמ"ל
לביא:
נוכחים: אביגיל השקס, הרב בגין קלימי, לביא ביגמן, נתנאל פישר, יצחק פישר, יובל שיפריס, יעקב
פארן, שרית חפץ, תמר.
עדכונים:
1 .יום שלישי הבא ראש העיר מגיע לכאן. כולם מוזמנים. יום שלישי הבא בשעה 30:18 במנהל.
2 .אופניים: בעקבות עבודה של יובל ונחמה, מיפו מסלולי אופנים מועדפים, הכינו מצגת וישבו
עם סטיב מצוות תכנית אב שנה שעברה. כולל בתוך השכונה: דהומיי, חלמית+ אסבסטונים, קוסטה
ריקה. ביום ראשון שעבר יובל ואביגיל ישבו שוב עם תכנית אב, והם יצרו רשת שבילי אופנים
שנמצאת בשלבי ביצוע. בפועל, עשו העתק הדבק למצגת של יובל ונחה. והוסיפו הרבה דברים מתוך
ההמלצות של יובל ונחמה. החליטו לא לעשות מסלולי אופניים ברחובות הפנימיים, אבל החליטו
לעשות מיתון תנועה כדי שיהיה יותר בטיחותי ליסוע באופניים.
התבקשנו ליצור מידרג בין שלושת שבילים האופנים הפנימיים, ולתעדף אותם.
הצעה: ליצור צוות ייעודי שידון בשבילים ולתעדף.
3 .צביעת פחים: רוצים לצבוע פחים בצורה אומנתית. התבקשנו ליצור מדרג של חמישה פחי
אשפה. לוודא שהצפרדעים חזקים לפני שצובעים אותם.
a .ליד גן מקסיקו ברפובליקה הדומיניקנית
b .ליד מפגש השייח
c .צומת הנורית
d .בית הפירות
4 .האם השכונה יותר נקיה? תגובות מגוונות. שרית- נורית יותר נקי. נראה שהפחים והרחובות
נקיים יותר, אך עדיין צריך לשפר את נושא הגללים.
נושא 1 :תכנית הנורית
1 .כביש גישה מקוסטה ריקה ליאס"א: העיריה רוצה שהוא יקרה ביחד עם פרוייקט קוסטה
27-35. ריקה
2 .עקרון עבודה: בינוי פינוי בינוי.
a .שני שטחי חלוץ: )1 )במגרש ליד בית ההסתדרות )2 )קוסטה ריקה .2
3 .שישה מתחמים. המתחם הראשון שיהיה מוכן יעבור לחלוץ.
a .שאלה: איך עובד שטח חלוץ? אחרי שהפרוייקט הראשון עובר לחלוץ, הפרוייקט הבא
לכאורה אין לו חלוץ. אם החלוץ החדש אמור להיות לפרוייקט הבא. האם עושים שטח חלוץ
בדירוגים?
b .בנוסף: האם שטחי החלוץ מתאימים לכל פרוייקט?
4 .מצב קיים:
a .מגורים: 36 דונם.
b .שטח התכנית: 108 דונם.
.דונם 0.4 מסחר. c
d .שצ"פ + שבילים 1.14 דונם.
.דונם 9.8 ציבור. e
.דונם 27.5 דרך. f
5 .יח"ד קיים: 646 .סה"כ בסוף: 1723( תוספת של 1100 + .)כ 500 בפלא נדל"ן.
6 .שטחים חומים: חסרים שטחים חומים.
7 .חיבורים לפארק אסבסטונים
8 .צריך מיפוי של שטחים ציבוריים של כל המרחב: פלא נדלן, נורית קוסטה ריקה, עד פארק
אסבסטונים.
9 .בית הספר שמתוכנן במתחם שליד בית ההסתדרות פוגע ברצף של ריאה ירוקה. נתנאל:
צריך להילחם על זה. יתר על כן: שטח זה מוגדר כעת כשטח ירוק.
10 .מסחר: כרגע מציעים מקטעי מסחר, ולא מרכז אחד רציף. בנוסף, רצוי ששטחי מסחר יהיו
נגישים לשטחים הירוקים. דומה למודל שיש בפארק מקסיקו עם פיצה בפארק לידו.
11 .תמר מציעה: לשים מסחר ליד מתחם הכניסה, ומעליו מגדל נסוג. זה יאפשר לחבר את
השצפי"ם וליצור שצפי"ם יותר משמעותיים.
12 .יעקב: שיוגדר תמהיל מסחרי, שיאפשר מקום לעסקים מקומיים. אפשר גם להגדיר בתב"ע
שבתי אוכל יהיו רק בהקלה.
13 .יעקב: אין הגדרה למתקנים הנדסיים: שנאים, משאבות וכדומה, צוברי גז.
14 .יובל: הגישה להרבה מהמגדלים תהיה ברחוב קוסטה ריקה. כל התחבורה תעבור לרחוב
קוסטה ריקה. אין סיבה שתושבי קוסטה ריקה יסבלו את כל הפקקים שיווצרו מהתכנית של הנורית.
15 .יובל: הצללה
16 .נתנאל: אנסה לבקש פגישה עם הותמ"ל, ואחרי זה נגבש המלצות.
17 .אביגיל: מחר אני יושבת בעיריה בהכנה לותמ"ל
הערות מרכזיות
1 .דירוג בבינוי-פינוי בינוי.
2 .תעסוקה+מתקנים הנדסיים
3 .נתנאל: המנהל הקהילתי מתנגד בתוקף להקמת בית הספר במיקום שליד בית ההסתדרות.
a .רוצים ליצור רצף ירוק ופתוח.
4 .הגינה שליד הכניסה לנורית לא ממצה את היכולות שלה. צריך להקים שם מרכז מסחרי עם
מגדל נסוג, ולהעביר את השטח הציבורי פנימה. )ראו סעיף 11)
5 .מעברים לפארק אסבסטונים.
6 .המנהל הקהילתי מבקש שיבוא אדריכל התכנית לדיון עם הוועדה הפיזית, בה תוצג מפת
שימושים של כל המרחב )קומפילציית תבעו"ת(.
סיכום:
רשמה- אביגיל
העתקים- הנהלה, אתר אינטרנט מינהל קהילתי

powered by ATARIX