סיכום ועדה פיזית מתאריך 28-1-20

לצפיה במסמך סיכום ועדה 28-1-20 לחצו כאן

28-1-20
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 20.1.28
נוכחים:
מינהל קהילתי: אביגיל השקס )מתכננת אורבנית(, רוני סילפן )מנהל המינהל(
הנהלה: שרית חפץ
חברי הועדה הפיזית: לביא ביגמן, יעקב פראן, יונתן תדהר, דן אמיר.
אורחים: אלעד זעירא )ועדה פיזית רמת שרת. מסיים תואר שני ועושה תזה על תפקוד הוועדות הפיזיות,
לבחון השפעת תושבים על קבלת החלטות(
מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
סדר יום: הצגת מצגת של צוות תכנית אב לתחבורה בנושא קווי אוטובוס חדשים המתוכננים לשכונה.
1 .מטרת הפגישה: לבחון את התכניות, להציע הצעות.
- התכנית המוצגת כבר מטמיעה הערות שהיו בשנים האחרונות.
- התכנון כנראה לא יצא לפועל לפחות בשנתיים הקרובות. שינוי תחב"צ תקוע בהליכים
משפטיים של המכרז ל-2 מפעילי תחב"צ בירושלים בשל תביעה של מרכבים ומן
)מרכיבות אוטובוסים(.
2 .סוגיות וחוסרים שיש לבחון בהינתן תוצאות הסקרים:
- רחובות ללא שירות: איסלנד, עיר גנים א'
- קישור מהיר מג. משואה להר הרצל
- חיבור למשואה ובויאר
- חיבור שכונות לגן חיות, לגן טכנולוגי, גבעת רם, תלפיות, שערי צדק.
3 .קווים חדשים המתוכננים בהינתן הסקרים והסוגיות:
- מיקומים אליהם יסופקו קווים: הר חוצבים, גבעת שאול, תלפיות, תלפיות מזרח, הר
הצופים, פג"ז.
- כל הקווים הקיימים כיום יתוגברו מבחינת תדירויות. חלקם ישנו מסלול באופן נקודתי.
- קו 25 -עבירות ברחוב הנרד- בעיקר נועד לקישורים ומאסף בתוך ובין השכונות. מחבר
את עיר גנים א' לתחב"צ.
- קו 12 -לא מתחיל בהדסה, לא נכנס לגבעת משואה. לא עולה בתוך שכונת מלחה. קו
הרבה פחות מפותל. בעיקר חיבור טוב לצומת פת מתוך השכונה.
- קו 90 -מתחיל בהדסה עין כרם- צומת אורה – קולומביה – רפובליקה- קוסטה ריקה --<
גבעת משואה- שכונת מלחה עד קניון מלחה. דומה למצבו הקיים של קו 12 ,רק קצר
יותר.
- 92 -כמו 12 אקספרס: עין כרם – אורה – משואה – קניון מלחה – פת – עד תלפיות מזרח.
קו ישיר בלי פיתולים.
- 507 -גבעת משואה- גבעת שאול.
- 508 -להר חוצבים דרך בית וגן
- 517 -הר הצופים בלי להיכנס לאוסישקין. דרך אגרון, שער שכם.
- 549 – לפסגת זאב
4 .נקודות לשיפור שעלו בדיון הוועדה:
- קו 25 -כרגע לא נגיש אפילו לאוטובוס. רחוב הנרד עומד בפני שידרוג בשנת 2020 .בעת
שיתוף ציבור לזכור את זה ולהפוך את התחנות לנגישות גם לכסאות גלגלים.
- קו 92 -יונתן: במקום לעבור דרך צומת פת, לפנות ימינה ברחוב ברעם. יש הרי קווים כבר
לצומת פת.
- להוסיף תחנה בכיכר של פנמה לכיוון צומת אורה )קו 507 .)האם יש תכנון לרמזר את
הצומת הזאת?
- צומת משואה- צריך תשתית טובה של תחנות שם בהינתן התכנון קווים העתידיים- יהיה
שם עומס גדול של אוטובוסים ומכוניות הבאות מצומת אורה.
o יש לבחון כמה קווים שישנו את מסלולם ויחברו את צומת אורה ופנים גבעת
משואה- כרגע אין קווים כאלה וציר זה יהיה חשוב בעתיד בהינתן תכניות הבינוי
בסביבה.
- האם התדירויות להר הצופים מוצדקות? נכון שהם משרתים שכונות נוספות, אבל
התדירות של 19 ו-517 מאוד גבוהה. ניתן לבחון חלופה בה קו 517 לא יגיע עד הר הצופים
)אולי רק עד אגרון( כדי להגביר תדירות של קווים אחרים כגון קו 90.
o יש לבחון זאת אל מול האוכלוסייה העתידית בשכונה- יש צפי או תכנון
לסטודנטים?
- צריך לבקש להראות סימולציות של זמני הגעה מהמרחב שלנו לנקודות מרכזיות כמו
רמות, תלפיות מזרח, הר חוצבים- כולל הערכות הזמנים, תדירויות ואיזונים בהשוואה
למה שקיים היום.
- כיום תכנית הקווים אינה לוקחת בחשבון את ההמשך של הקו האדום להדסה עין כרם.
זאת מכיוון שצפי המימוש של התכנית היה מוקדם יותר מצפי מימוש הארכת הקו. כיום
זה כבר לא נכון בגלל העיכוב בהליכים משפטיים של המכרז. ראוי לתכנן כבר עכשיו
שינוי שייכנס לתוקף יחד עם הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה.
- מומלץ לבקש ממנהל יובלים את המפה שלהם כדי לראות את הממשקים בין המנהלים.
5 .עדכון לגבי תכניות בשכונה:
- מתחם בזק: הגשה להתנגדויות היתה עד שבוע שעבר. יובלים הגישו התנגדויות.
העירו לגבי עומס על השכונה.
- קוסטה ריקה: הועדה המחוזית הבינה שהתכנית לא בשלה להפקדה, בעיקר כי לא
עברה הסכמה של הוועדה המקומית. הוועדה המקומית טוענת שלא יאשרו להתקדם
עד שלא יתכננו כראוי את הכביש שאמור לרדם מהנורית לקוסטה ריקה- קוליץ.
כלומר, א"א לקדם את התכניות בלי כביש שמחבר בצורה טובה לקוליץ.
- הנורית: נעה שלחה מצגת עם עדכונים מהותמ"ל. הולכים להעמיס גנים על רחוב
הנורית. זה תופס את הרבה מאוד המרחב הציבורי.
- מורדות משואה: בקרוב התכנית צריכה לקיים כמה תנאים ואז להגיש מחדש, ואז
יעלו להתנגדויות. צריך לשבת על זה.
רשמו- לביא ביגמן, אביגיל השקס
העתקים- הנהלה, אתר אינטרנט מינהל קהילתי

powered by ATARIX