סיכום ועדה פיזית מתאריך 18-12-19

לצפיה במסמך סיכום ועדה 18-12-19 לחצו כאן

18-12-19
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 19.12.18
נוכחים:
מינהל קהילתי: אביגיל השקס )מתכננת אורבנית(, הדס צין )עו"ק(, רוני סילפן )מנהל המינהל(
הנהלה: נתנאל פישר )יו"ר ההנהלה(, שרית חפץ
חברי הועדה הפיזית: יובל שיפריס, רובי שקד, לביא ביגמן, יעקב פראן, יונתן תדהר, עמיחי רגב.
אורחים: עמית פוני )המנהלת להתחדשות עירונית(, דני גבעון, אמנון
מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
סדר יום: בחינת הבה"ת של השכונה עם עמית פוני וצוות תכנית אב לתחבורה- אמנון אליאן ודני
גבעון.
1.פתיחה
- הבה"ת הוא כלי עם רשימת ביצוע על פי תחזיות. ההמלצות ניתנות דרך החיזוי של
העומסים הצפויים.
- עקרון של היפוך ההיררכיה. עדיפות להולך רגל-< תחב"צ -< רכב פרטי בסוף
ההיררכיה.
- הנחות עבודה להכנת הבה"ת:
oמימוש כ-500,5 יח"ד עד 2040( .התחדשות(+5000 יח"ד ברכס לבן + 1000
יח"ד בגבעת משואה.
o רשת דרכים: כביש 16 ממוצא עד רחוב הרצוג, עין חמד-אורה,
o קווי רקל"ה
 אדום עד עין כרם: 2023 .נבחר זכיין להקמה ותפעול, יתחיל
2020.9 תחילת עבודה על המסילות.
 ירוק )גילה-הר הצופים ( עד 2030 ,על כל שלוחותיו.
 כחול )גילה-רמות(: עד 2030-2028.
 קו סגול
- בחנו כיסוי של תחנות רקל"ה כולל טופוגרפיה. יש מרחבים בעייתיים- בעיקר שטרן
והנורית וברזיל. )אם קו סגול עובר בגולומב(.
2.סוגיות בנושא הבה"ת
- מי אמון על מימוש ההמלצות? כל תכנית לעצמה? אגף תושי"ה?
o צריך לייצר סלי פרויקטים של המלצות מהבה"ת. לכל תכנית חדשה גוזרים
משימה מתוך סל הפרוייקטים. צריך צוות שיתכלל את מימוש הפוייקטים
בהינתן התכניות.
o בנק המטרות נבחן למול גורמי העירייה הרלוונטיים בתכנון- אמי ארבל,
סגן מהנדס העיר.
o מי מכיר את הבה"ת- תושי"ה, אגף תכנון, רובע מערב והמינהלים, והוועדה
המחוזית.
o חשוב שיהיה מימוש לא רק כתלות בתכניות אלא גם בטווח הקצר- לכן יש
לערב את אגף תושי"ה.
- תכניות פינוי בינוי כיום לא נמצאות במרחק הליכה נוחים טופוגרפית מפרוייקטים
של תנועה משמעותיים )הנורית, קולומביה, דהומיי, קוסטה ריקה, שטרן, ברזיל(.
oהפתרונות- שאטלים, קווים מזינים, חיבורי הליכה נגישים ואפילו ממונעים
)חשוב להכניס המלצות כאלו לבה"ת(.
o פרויקטים משמעותיים- פריצת חיבור לקוסטה ריקה, קו סגול, מנהור
גולומב-קוליץ, ציר הרכסים. אין תוספת כבישים בגלל שלא רוצים ליצור
העדפות לרכבים.
o יצירת חיבורים הליכתיים חדשים. רשימה של כ 30 מעברים חדשים שצריך
לייצר.
o להפריד בין חיבורים מהשכונה לרק"ל )באחריות צוות תכנית אב( וחיבורים
פנים שכונתיים )באחריות אחרת(.
o תכנית מעברים- קיימת תכנית מעברים במינהל- יש לבחון הטמעה שלה
בבה"ת )צריך לשלוח שוב לעמית(.
- מערך אוטובוסים: היום כל האוטובוסים מוזנים להר הרצל. כאשר הרכבת תיכנס
לאורה, יצטרכו לייצר הזנה לתחנות רכבת, ועל הדרך לייצר גם חיבורים בתוך
השכונה.
o הליכתיות היא בעייתית לאוכלוסיה מבוקרת. יש בעיה שהורידו כאן קווי
אוטובוס שהובילו ישר למרכז העיר. ההחלפות מקשות על אוכלוסיות
מסוימות.
o תכנון קווי אוטובוס- גמישים יותר מרק"ל באופי.
 יש דיון עם תכנית אב ב-12.23 לגבי חלופות חדשות לקווי
האוטובוס- מפעילים חדשים יכנסו לעיר ויגבירו את הפעילות של
תחבורה ציבורית, כולל קווים ישירים ומזינים.
 יש מחסור בנהגים ואוטובוסים. המכרז למפעילים יצא לעוד 2
מפעילים חוץ מאגד. היה שיתוף ציבור וסקרים )עם המינהלים(
לגבי יצירת הקווים החדשים למפעילים אלו. אזור מערב העיר
נשאר בידיים של אגד, אבל המכרז בינתיים תקוע בהליכים
משפטיים אז יש עיכוב )אחרי 2023 כולל עידכון תשתיות כגון
עמדות הטענה חשמליות ומסופים חדשים(.
- רק"ל
oהקו האדום- מפוצל בצומת אורה- להדסה ולרכס לבן.
oהקו הסגול- לא משרת את אנשי הנורית וגבעת משואה- למה לא להעביר
אותו בקוליץ גדול? יש הרבה סיבות, בינתיים הפתרונות המתוכננים
לחיבור לרק"ל הם קווים מזינים.
- אופניים- אין שבילי אופניים בבה"ת- יש כבר חומרים וניתוח קיים במינהל שנוצר
על ידי יובל ונחמה וצריך להטמיע אותו בתכניות- יש לקבוע פגישה בין המינהל
וצוות תכנית אב בנושא לתאם את מסלולי האופניים בשכונה.
o בגוש דן יש מנהלת תכנון אופניים- תפיסת עולם אחרת- יש לבחון גם כאן
תכנון יעיל יותר.
- עצים ותאורה- צריך גם מדיניות שתילת עצים חדשה גם ברחובות עם מדרכות צרות
מ-7 מטר. תאורה גם היא חשובה לבחינה בייחוד במעברים המנגישים את הרק"ל
לשכונה.
- כניסת רכבים לחניונים תת קרקעיים על ציר הרכבת הקלה- יפחית עומס על
כבישים פנים שכונתיים- המדיניות של העירייה דוקא עושה הפוך- כתלות
בהיררכיית כבישים, לא תהיה כניסה של רכבים לחניון מכביש ראשי. זה לא נכון
לתת לפרוייקט פרטי גישה לכביש ראשי.
- אבולוציה של רחוב קוליץ- עם תכנית הנורית, תכנית מורדות משואה צפון והפרדה
מפלסית אורה, אופי קוליץ ישתנה מאוד- צריך לבחון סוגיות עומס רעש נגישות
וחיבור הליכתי בין השכונות.
- "גשר בין שטרן לעמק אסבסטונים ועיר גנים".
- תקופת הביניים תהיה קשה ויהיה צורך להתמודד איתה עד שהפרוייקטים יצאו
לפועל.
- אמצעי תחבורה עתידיים- רכבים אוטונומיים, חישמול אוטובוסים, VIA צריך
להתייחס ובחון יישום.
סיכום:
1 .לעמית יש רשימה לפרוייקטים למימוש בחומש הקרוב. כיום ברשימת התכניות של החומש
הקרוב בניה תהיה רק בקולומביה. צריך גם להכניס חלק מסלי הפרוייקטים שבבה"ת
לסלי פרוייקטים לחומש הקרוב.
2 .לסנכרן עם דברים שעשו כאן בעבר עם הבה"ת, תכנית האב, צוות תכנית אב לתחבורה
ותכניות הפינוי בינוי דרך המינהלת. )הליכתיות, מעברים, אופניים(.
3 .חשוב לעבות את בנק המטרות המרכזי, ולראות איך הוא הופך למסמך יסוד אצל השותפים
בעיריה ובוועדות. צריך להציף את המסמך הזה בכל דיון בוועדות )מקומית ומחוזית(. צריך
לבחון יצירת צוות אחראי על הבאת ההמלצות ובנק המטרות לשולחנות הנכונים.
a .צריך לזהות מתוך בנק המטרות מה דורש הליך סטטורי ומה צריך רק להביא כסף.
כך יהיה לנו צ'ק ליסט שנדע אל מי לפנות לכל חיבור.
4 .תהיה ישיבה עם צוות תכנית אב לגבי מערך האוטובוסים )12.23 -)לאחר מכן תיקבע ישיבה
עם הוועדה הפיזית לבחון ולהעיר הערות.
5 .צריך לקבוע ישיבה עם צוות תכנית אב בנושא תכנית המעברים ומסלולי האופניים.
6 .צריך לבקש מעמית להעביר את המצגת שהוצגה בנושא הבה"ת.
7 .הישיבה הבאה בנושא תכנית האב של השכונה )1.5 -)יש לקרוא את החומרים מראש.
רשמו- לביא ביגמן, אביגיל השקס
העתקים- הנהלה, אתר אינטרנט מינהל קהילתי

powered by ATARIX