מידע אורבני שימושי לתושב

מידע אורבני שימושי לתושב

 

מידע על תכניות רישוי והיתרים

קישור לארכיב אופטי של אתר עיריית ירושלים: קישור לחיץ | לחצו כאן 

קישור לאפליקציה חדשה 'ועדה פתוחה' | לחצו כאן

פורטל מנהל התכנון של עיריית ירושלים |  לחצו כאן

מערכת לאיתור תכניות מקוונות- קווים כחולים: קישור | לחצו כאן

 

מידע על תכנית בנין עיר (תב"ע)

קישור לאתר של לשכת התכנון ('תכנון זמין') | לחצו כאן

קישור לאתר 'תב"ע עכשיו' |  לחצו כאן

 

קישור למערכות GIS

קישור לאתר GIS (מידע מרחבי ותכנוני) של עיריית ירושלים | לחצו כאן

כניסה למערכת התלת מימד |  לחצו כאן

אתר  govmap | לחצו כאן

מערכת תלתן של משרד התחבורה |  לחצו כאן

מערכת חצב, תכנון תחבורתי בישראל | לחצו כאן

 

רשויות

אגף תכנון עיריית ירושלים |  לחצו כאן

סדר יום וועדה מקומית לתכנון ובניה – תב"ע - עיריית ירושלים | לחצו כאן

פרוטוקול מדיון וועדות (תב"ע, רישוי, התנגדויות, וכו) | לחצו כאן

מבנה אירגוני של עיריית ירושלים | לחצו כאן

 

קישורים שימושיים

פניה למוקד 106 של עיריית ירושלים | לחצו כאן

מדריך לתמ"א 38 | לחצו כאן

מדריך הסדרי חניה בירושלים | לחצו כאן

מדריך לתכנון התחדשות עירונית | לחצו כאן

מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור | לחצו כאן

מדריך לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים בערים | לחצו כאן

הנחיות לתכנון ועיצוב ברחובות ירושלים | לחצו כאן

בזכות הדרך המדריך לתכנון רחובות בעיר העתיקה | לחצו כאן

 

powered by ATARIX