מיהו המתכנן האורבני ובמה הוא עוסק?

מיהו המתכנן האורבני ובמה הוא עוסק?

המתכנן האורבני - קהילתי הוא איש מקצוע מתחום התכנון העירוני, הוא עובד בצוות המקצועי של המינהל הקהילתי ושותף לעבודת הרכזים במינהל.

המתכנן האורבני - קהילתי הוא המשאב המרכזי של התושבים בכל הנוגע לתכנון ולפיתוח ארוך טווח של השכונות.

תפקידיו של המתכנן האורבני:

1. ריכוז והובלת הועדה הפיזית (ועדת תושבים מתנדבים)

2. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי השכונות

3. תיאום וליווי נושאים פיזיים-אורבניים הנוגעים לאזור (למעט לגבי תחזוקה ותפעול)

4. קיום קשר שוטף עם הגורמים המקצועיים בעירייה להכרת העבודה המתוכננת או העתידה להתבצע באזור שבאחריותו, למתן מידע או חוות דעת לפרויקטים מוגדרים

5. איסוף, ריכוז וניתוח מידע בכל התחומים שבאחריותו

6. אבחון, איתור ומיפוי צרכים בקהילה

7. מעקב ובקרה על תהליכים אורבניים המתקיימים בשכונה ויידוע המינהל הקהילתי ואגפי העירייה הרלוונטיים באשר למשמעותם

8. הצגת מדיניות העירייה וגופים ממסדיים אחרים בפני הנהלת המינהל הקהילתי, הפעילים והתושבים

9. שיתוף התושבים בהליכי התכנון והפיתוח וייצוג עמדותיהם ועמדת המינהל הקהילתי בפני הגורמים העירוניים וגופי התכנון.

powered by ATARIX