מובילים שינוי בתחבורה הציבורית

מובילים שינוי בתחבורה הציבורית

 

בעקבות כנס התושבים שהתקיים באוגוסט 2018, התגבשה קבוצת פעילים בנושא התחבורה הציבורית. הקבוצה גיבשה נייר עמדה בנוגע לשיפור הדרוש בתחבורה ציבורית והיא התייחסה לקישוריות בין השכונות עצמן, בין השכונות לשכונות הסמוכות ובין השכונות למוקדי מרכזיים בעיר ירושלים.

 

נייר העמדה נשלח לצוות תכנית אב לתחבורה והוצג בפניהם במסגרת תכנון הסדרי התחבורה הציבורית החדשים המתוכננים לשנת 2020.

 

powered by ATARIX