in

נוער

תחום הנוער מאפשר לכל נער ונערה את ההזדמנות להשתלב בפעילות מגוונת

ולהוביל ביחד קהילת נוער עצמאית, שייכת ומשמעותית.

בתחום הנוער פועלות מספר תכניות חינוך:

תכנית סח"י:
תכנית סח"י: תמונת אוירה

(סיירת חסד ייחודית) - ובה בני נוער מחלקים לקהילה מוצרי מזון בסיסיים על ידי מתן בסתר, במקביל להעצמה אישית וחברתית. התכנית פועלת בימי רביעי בשעות 19:00-22:30 'בפרגולה'- רח' החלמית 5, קרית מנחם.

'בדרך שלך' לנערות:
'בדרך שלך' לנערות: תמונת אוירה

המרכז מציע מקום להעצמה נשית, הבעה אישית וקבוצתית, פיתוח מיומנויות והתנדבות בקהילה.
ימי שני 17:00-20:00.

שאק"ל- שטח אקסטרים קהילה לנוער:
שאק"ל- שטח אקסטרים קהילה לנוער תמונת אוירה

פעילויות שטח בשילוב ספורט אתגרי והתנדבות בקהילה, מפגש עם דמויות מפתח ושיח קבוצתי, הכרת הארץ וערכי מורשת.
ימי רביעי 17:00-20:00, 'בפרגולה'- החלמית 5.

אחים ואחיות:
אחים ואחיות תמונה אוירה

חונכות ילדים ע"י נוער השכונה המשלבת למידה וסדנאות יצירה.
יום שלישי 16:00-17:30.

'בול בזמן' נוער בשכונה:
'בול בזמן' נוער בשכונה: תמונת אוירה

התנדבות נוער בשכונה בתחום השיפוצים הביתיים וחיזוק השייכות לשכונה.
ימי שני 14:00-16:00.

תכנית מפגשים:
הורים ונוער נפגשים יחד בסדנאות שונות בנושא קשר ותקשורת.
ימי רביעי 17:00-19:00.

תכנית for start:
קידום נושא תכנות בכתיבת קוד pyton בשת"פ עם האוניברסיטה בגבעת רם.
ימי ראשון 16:30-19:30

תכנית הייטקיסטים:
קידום תחום פיתוח האפליקציות ע"י עמותת מחשבה טובה.
ימי שני וחמישי 17:00-20:00


תכניות החינוך מתקיימות ב'פרגולה' מרחב פעילות הנוער ע"ש אוטולנגי, רחוב החלמית 5, קרית מנחם.
powered by ATARIX