in

בנק הזמן

 

בנק הזמן הוא בנק ללא כסף בו כל אחד יכול לתת וכל אחד ראוי לקבל לפי יכולותיו וצרכיו.
ההחלפה נעשית לפי שעה: שעה של נתינה שווה לשעה של קבלה.
לדוגמא: אני אעזור לך לצבוע את הבית למשך שעה ואת בתמורה תלמדי את הבן שלי אנגלית למשך שעה.
בבנק הזמן פועלות קבוצות העשרה שונות כמו: מדיטציה, יוגה צחוק, כתיבה יוצרת, אנגלית, חליליות ועוד.

מוזמנים להעשיר את עצמכם ולתרום לאחר ולקהילה.

 

שולמית ניר, רכזת בנק הזמן.
shulamit@ganim.matnasim.co.il | 02-6441878

 

בנק הזמן - ביקורי קשישים:

ביקורי קשישים

 

הכשרת מתנדבות למשחקיה: 

הכשרת מתנדבות למשחקיה

 

מפגש לימוד וסריגת תמנונים לפגים ותינוקות:

מפגש לימוד ותמנונים לפגים ותינוקות 

 

מפגש מועדון קריאה:

מפגש מועדון קריאה

 

פעילות לקידום הבריאות - הליכה נורדית בעמק לבן

לאחר שלמדנו להשתמש במקלות אנחנו לא מוותרות על הליכה דו שבועית בעמק לבן, ובכל עונות השנה. הצטרפו אלינו!!

 

קידום בריאות הליכה נורדית

 

 

תוצרי מועדון הסריגה:

תומרי מועדון הסריגה

 

 

מפגש לימוד וסריגת תמנונים:

 

 תוצרי מועדון הסריגה

 

פעילות במועדון העדה האתיופית:

פעילות במועדון העדה האתיופית

 

הרכב החליליות בהופעה במרכז הגיל הרך במינהל גנים

בבנק הזמן קיים הרכב חליליות בהנחייה מקצועית של מורה מתנדבת. ההרכב מופיע במקומות ובאירועים שונים.

הופעת הרכב החליליות במרכז הגיל הרך

 

מועדון משחקים לבני 55+

ביוזמת 2 חברות הבנק הוקם מועדון משחקים, למבוגרים בשכונות גנים. ההשתתפות בחינם.

 מועדון משחקים לבני 55+

 

 

powered by ATARIX