סיכום ועדה הפיזית 1.8.18

5-8-18
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 1.8.2018 - להורדת קובץ מקור לחצו כאן

 

(מלל מונגש):


נוכחים:
מינהל קהילתי: רוני סילפן (מנהל מינהל), נחמה מילר (מתכננת אורבנית), הדס צין (עו"ק) 
הנהלה: הוגו קרן צבי, שרית חפץ (יו"ר ועדה פיזית) 
חברי הועדה הפיזית: תמר רייטר (יו"ר ועדה פיזית), דלית ארמוזה, דן אמיר, לביא ביגמן, מייק לייטר, יובל שיפריס, הרב בגין קלימי 

מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7


סדר יום:

1. עדכונים
2. פארק אסבסטונים דיון בבקשת תושבים לדרכי גישה -
3. תכנית מעונות קשישים של הסוכנות היהודית

1. עדכונים:
א. כנס תושבים למען השכונה הדס עדכנה שב - - 26.8 ייערך כנס פתוח לתושבי השכונה שבו תתקיים הצגה של הועדה הפיזית ותפקידיה ולאחר מכן יתקיימו שולחנות עגולים בנושאים שונים. מטרת הכנס היא לחבר בין תושבים שרוצים ליצור שינוי בנושאים שונים ולחזק את הפעילות המשותפת שלהם בנושא. יובל התנדב לסייע בבניית הערב.
ב. תכנית רכס לבן הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים הפקידה את התכנית המפורטת - לשכונת רכס לבן. ישנם תנאים רבים להפקדה, כך שתקופת ההתנגדויות טרם התחילה. החלטת הועדה ותקציר שלה נשלחו במייל נפרד.
ג. תכנית גבעת משואה צפון רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנית חדשה להשלמת שכונת גבעת - משואה. התכנית ממוקמת בצידה הצפוני של השכונה, בין כביש קוליץ לרחובות דולצ'ין, אבידר ונונייז. בתכנית יש כ - 700 יח"ד, שטחי ציבור לבית ספר וגני ילדים ועוד שימושים. התכנית תעלה לדיון בועדה המקומית תחילה, לא ידוע מתי. לבקשתה של תמר רייטר, נחמה תעביר את החומרים הרלוונטיים וייקבע מועד להצגת התכנית בפני תושבי גבעת משואה והמינהל הקהילתי.
ד. פינוי בינוי בבניינים דהומיי 4-6 הועדה המחוזית נתנה אור ירוק לקידום פינוי בינוי בבניינים - ברחוב דהומיי 4 ו - 6.
ה. חניית משאיות בשכונות קרית מנחם ועיר גנים נחמה עדכנה שועדת התמרור לא אשרה הצבת - תמרורים לאיסור חניית משאיות ברחבי השכונה ולכן אין כרגע אמצעי אכיפה למניעת חניית המשאיות. נחמה עדכנה בעניין את חבר ההנהלה שמעון אלפסי. חברי הועדה הפיזית ינסחו טיוטת פנייה לגורמים העירוניים במטרה שהנהלת המינהל תחתום עליו ותשלח לנוגעים בדבר. 
עדכון לאחר פגישה נשלחה פנייה לאגף תושי"ה בחתימת יו"ר מינהל קהילתי.

2. פארק אסבסטונים דיון בבקשת תושבים לתמוך בקידום דרך גישה בגדות הפארק 
רקע: הרל"י מקדמת את תכנית פארק אסבסטונים מזה מספר שנים, כאשר בעבר נערכו פגישות של שיתוף הציבור. מבחינה סטטוטורית, התכנית אינה מצריכה שינוי ייעוד והוצאת היתר אלא רק היתר לצורך עבודות בנייה. התכנית מציעה פיתוח אינטנסיבי של אזורי פנאי ונופש ולכן מצריכה השקעה גבוהה של משאבים כספיים מצד העירייה.
המינהלים הקהילתיים יובלים גנים הביעו התנגדות לכוונת העירייה לקדם בחלקו הדרומי של - השטח שני מגרשי ספורט. לאחר הצגת התכנית בפני ראש העיר ב - 23.4.18 סוכם שיתוכנן מגרש גדול שיהיה מיועד לשימוש אגודות ולצידו מגרשים קטנים לצורכי הקהילה (בדומה לספורטק בשייח ג'ראח). נקודה משמעותית נוספת בתכנית היא ההחלטה שלא לאפשר תנועה עוברת ממונעת בתחום הפארק. כיום קיים כביש מקומי החוצה את הפארק לאורכו ומאפשר גישה למכוניות וקו אוטובוס
23 . לאור הכוונה לבטל את הכביש המקומי, פועלים תושבי רחוב הנרד, הצלף והלילך למציאת חלופה הולמת כיוון שלחלק מהבתים ברחובות אלו אין גישה חלופית לכלי רכב. ב - 18.7.18 התקיים מפגש במינהל קהילתי גנים בשיתוף מינהל קהילתי יובלים. במפגש זה, הציגו תושבי הרחובות את הבעייתיות שנוצרת מתכנית פארק אסבסטונים לתושבים בשתי גדות הפארק הצפוני וביקשו מהמינהלים הקהילתיים לתמוך בחלופה שהם מציעים ולהוציא עמדה משותפת לגורמים העירוניים. נקבע שהועדות הפיזיות יסיירו במקום וידונו בנושא ולאחר מכן יגישו את הצעותיהם לאישור ההנהלות.
חלופת תושבי עיר גנים ורחוב אברהם ניסן: מבקשים שהעירייה תבנה דרך גישה לאורך חלק משטח רחוב אברהם ניסן, הצלף והלילך. עפ"י עמדת התושבים, סלילת הדרך אינה יכולה להיות בתחום החלקות הפרטיות ובמסגרת הליך הפקעה כיוון שזהו הליך ארוך, מסורבל ויקר.
עמדת מתכננת אורבנית (נחמה): פארק אסבסטונים הוא פארק גדול מאוד שמשמש תושבים מרחבי העיר ירושלים והאזור. כיום עוברת בו תנועה ממונעת שמסייעת לנגישות לחלקיו השונים (אזורי הפנאי והמשחק, בתי הספר, בתי הכנסת והמגורים). תנועה ממונעת מבטיחה "מבטים על הרחוב", תחושת ביטחון ותנועת אנשים וכן נותנת מענה לבעלי מוגבלויות ומשפחות מרובות ילדים. ביטול התנועה הממונעת בשטח כזה הוא בעל משמעויות גדולות מאוד ואין לדעת כיצד ישפיע על השימוש היום יומי בו. יחד עם זאת, החלופה שמוצעת ע"י התושבים מתייחסת אך ורק לצרכים שלהם - ובפועל יוצרת בינוי משמעותי שעשוי לגזול משטח הפארק. עפ"י מדידה ב - GIS , בחלופה שמוצעת בצד של עיר גנים מדובר בכביש באורך של כ - 250 מ' ויש לקחת בחשבון רוחב כביש (בין 4 ל - 5 מ') וכן קירות תמך בחלק מהתוואי.
יש לקחת בחשבון שיקולים אלו בחלופות שיגבשו חברי הועדה.
נערכו כ - 3 סיורים ע"י חברי הועדה הפיזית. התקיים דיון בנוגע לעקרונות התכנית, חלופות אפשריות, התייחסות לתכניות אחרות במרחב כמו תכנית בזק וההתחדשות העירונית. לבסוף התקבלו מספר המלצות לאישור ההנהלה:
1 . פארק אסבסטונים הוא פארק בסדר גודל של למעלה מ - 200 דונם והוא מתחבר לשטחים פתוחים נוספים בקרבתו. בפועל, הוא אינו פארק "רובעי" אלא פארק "עירוני" שנותן מענה גם לתושבים מחוץ לעיר ירושלים. לכן, גישה לפארק באמצעות תח"צ היא קריטית והיא תשרת היטב את משתמשי הפארק ואת המתגוררים בסביבתו ותיתן מענה לצורך בשטחים פתוחים בעיר ההולכת ומצטופפת. יחד עם זאת, על פי התכנון, הגישה היחידה לפארק באמצעות תח"צ היא בשימוש תחנת הרק"ל ברחוב הנרייטה סאלד וגישה זו אינה מיטבית כלל כיוון שהיא מחייבת את המשתמשים לחצות את החניון המתוכנן בצפון התכנית (כ - 50 מקומות חנייה) וללכת דרך ארוכה עד להגעה למתקני משחק ופנאי כגון גן העץ המפורסם. לכן, מציעה הועדה הפיזית שתי חלופות שיקדמו את השימוש בתח"צ ויתנו מענה מסויים למתגוררים בגדות הפארק:
בשתי החלופות מוצע לבטל את החניון המתוכנן בצפון התכנית
חלופה א' הקמת כביש גישה למעבר מיניבוסים מרחוב מאיר גרוסמן עד לגן העץ ויצירת סובה -
וחניונים לשימוש דיירי עיר גנים והמגיעים לפארק.
חלופה ב' בניית דרך גישה משמעותית לאורך גדות הפארק הצפוני כך שיאפשר מעבר מיניבוסים -
ומקומות חנייה.
2. בניית מעבר עילי רחב מתחנת רק"ל הנרייטה סאלד לפארק אסבסטונים
3. יצירת תקן לרכז לפעילות קהילתית ירוקה בשטח הפארק (כפי שקיים בפארק הצבאים)
4. יש לנצל באופן מיטיבי את השטח הנדרש לחניות בחלקו הדרומי של הפארק ולהקים את מבנה הספורטק כמבנה עילי מעל חניון או להקים חניון תת קרקעי


3. תכנית מעונות קשישים של הסוכנות היהודית
המינהל הקהילתי יושב על שטח השייך לסוכנות היהודית ובעבר היה ניסיון לקדם תכנית לכ - 200 מעונות סטודנטים, בגובה של 12-14 עם תוספת קומות למינהל הקהילתי והקמת חניון תת קרקעי בשטח החנייה הקיימת. המינהל הקהילתי ראה בחיוב תכנית זו אך ביקש שהבינוי ייעשה בהינף אחד. כיום, הסוכנות היהודית מבקשת לשנות את ייעוד האוכלוסייה שעבורה תקודם התכנית לאוכלוסיה של קשישים זכאי הדיור הציבורי. התקיימה ישיבה במינהל בנוכחות רוני, נתנאל, נחמה ונציגי התכנית לשם קבלת אישור המינהל לשינוי אוכלוסיית היעד בתכנית.
למרות פניות חוזרות ונשנות, נציגי התכנית לא שלחו נציג לישיבה ולא שלחו חומרים רלוונטיים.
לאור כך, הועדה תתכנס ותדון בתכנית במועד אחר.


העתקים:
משתתפים, חברי הנהלה

powered by ATARIX