in

תכנון אורבני

לאור המציאות שבה כ- 90% מאוכלוסיית מדינת ישראל מתגוררת בשטחי ערים, אנו חייבים לשאול את עצמנו שאלות אודות הקשר בין שטחים ירוקים, תחבורה וצפיפות, לבין אורח החיים והדרך שבה אנו שואפים לחיות את חיינו בעיר;

התשובות לכך הן רבות ומגוונות והתכנון האורבני יכול להציע שלל רעיונות ואמצעים שמותאמים לאוכלוסיות וקהילות שונות.

התכנון האורבני  מזהה שהסביבה שלנו משפיעה על אורח החיים שלנו ולהפך, ולכן מבקש לשפר את איכות החיים באמצעות פיתוח פיזי, חברתי, כלכלי וסביבתי של המרחב העירוני.

בתחום התכנון האורבני במינהל הקהילתי עוסק איש מקצוע מתחום התכנון העירוני וחברי ועדה פיזית שהם תושבים מתנדבים פעילים.

 02-6441873

לצורך קבלת מענה אישי, מומלץ לתאם פגישה מראש באמצעות הטלפון או המייל.

powered by ATARIX