הועדה הפיזית

הועדה הפיזית

הועדה הפיזית מורכבת מתושבים פעילים ומעורבים, חברי הצוות המקצועי של המינהל וחברי הנהלה.
הועדה מהווה במה לדיונים בנושאים תכנוניים ופיזיים, והיא מתייחסת לצרכי השכונה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
חברי הוועדה נפגשים אחת לחודש וחצי ועל פי צורך. הועדה מתכנסת במבני המינהל הקהילתי בשכונות קרית מנחם וגבעת משואה.
חברי הועדה דנים בכל תכנית משמעותית שמתרחשת במרחב ומגבשת המלצה להנהלת המנהל בנושא. הנהלת המינהל היא זו המכריעה לגבי העמדה שתוצג בפני גורמי התכנון השונים (ועדה מקומית ומחוזית) ועיריית ירושלים.

ניתן להצטרף לוועדה בכל עת.

להצטרפות לועדה,

ניתן לפנות למתכננת האורבנית avihai@ganim.matnasim.co.il

חברי הועדה:
יובל שיפריס (יו"ר ועדה פיזית)
שרית חפץ
דן אמיר
הרב בגין קלימי
רובי שקד
לביא ביגמן
מייק לייטר
יונתן תדהר
דן גולדברגר
קותי גלעד
הוגו צבי
דני דוברין

לו"ז ישיבות הועדה
סיכומי ישיבת הועדה 2017-2018:

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 07/06/17
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 03/10/17
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 17/12/17
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 18/02/18
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 22/05/18
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 04/07/18
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 01/08/18 
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 31/10/18
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 26/12/18

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 27/01/19

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 10/10/19

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 4/12/19

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 18/12/19

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 5/1/20

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 28/1/20

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 25/2/20

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 21/6/22

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 4/7/22

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 15-8-22

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 23-11-22

○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 7-1-23
○ סיכום וועדה פיזית להצגת תכנית התחדשות קרית חינוך
    ראשית גואטמלה מתאריך 14-2-23

○ סיכום ועדה פיזית מערך קווי האוטובוסים מתאריך 26-2-23
○ סיכום ועדה פיזית מתאריך 21-6-23

○ סיכום הועדה הפיזית מתאריך 15.03.23

○ סיכום הועדה הפיזית מתאריך 31.07.23

○ סיכום הועדה הפיזית מתאריך 22.11.23

 

 

powered by ATARIX